Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu
Napędy elektryczne

Poprawa jakości powietrza w miastach poprzez wprowadzanie alternatywnych napędów do samochodów.

Łąki kwietne

Uwaga, zarządcy miejskich terenów zielonych. Kosztowne i pracochłonne trawniki, można z powodzeniem zastąpić przez łąki kwietne.

AUTOPROMOCJA

Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu wspiera działania podejmowane przez krajowe władze lokalne na rzecz idei zrównoważonego rozwoju gmin. Podejmujemy działania w zakresie pomocy gminom w konstruowaniu zasad polityki regionalnej, w tym strategii zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania spójnej komunikacji zewnętrznej. Opiniujemy wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko. Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym. Czytaj więcej...


Uspokojenie ruchu

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Uspokojenie ruchu

Mądrze wprowadzone uspokojenie ruchu na czas podróży samochodem wpływa w niewielkim stopniu, a na jakość życia mieszkańców – bardzo. Pozytywnie.

Sztuczna inteligencja

EDUKACJA AKADEMICKA

Sztuczna inteligencja o edukacji akademickiej na kierunkach ochrona środowiska

Spytaliśmy sztuczną inteligencję (AI), jaki jest właściwie poziom edukacji akademickiej na kierunkach ochrona środowiska na wyższych uczelniach w kraju?

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Kilka refleksji na temat konsultacji społecznych

Przepisy prawa szczegółowo określają sposoby i formy uczestnictwa społeczeństwa w zależności od sporządzanego dokumentu. Czy dzieje się tak w istocie? Czy społeczność gminy ma realny wpływ na przebieg procesów zarządzania zasobami środowiska?

Zebranie społeczności w jednej z gmin

EDUKACJA AKADEMICKA

O potrzebie utworzenia dyscypliny Ochrona środowiska

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska.

 Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska na UKSW

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Czy społeczności lokalne mają wpływ na przestrzeń, w której żyją?

Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy powinni mieć prawo współdecydować o sprawach, które ich dotyczą, w tym o swojej wsi, osiedlu, miejscowości.

Woj. Świętokrzyskie, Chęciny ze zbiorów redakcji Ekoforum.eu
Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Wizyta studyjna w Solec Zdrój, gdzie władze zrealizowały istotny etap kompleksowej i wieloaspektowej rewitalizacji, części miejscowości istotnej dla pełnienia funkcji uzdrowiska.


Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

EDUKACJA AKADEMICKA

Nowe kierunki edukacji akademickiej

Nowe kierunki edukacji akademickiej wspomagające gminy w realizacji Zrównoważonych Strategii Rozwoju.


OPINIE & OCENY EKOFORUM.EU

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin w procesie prywatyzacji uzdrowisk

Zagrożenia wokół prywatyzacji krajowych uzdrowisk dla lokalnych społeczności, w tym utrzymania zrównoważonych zasobów środowiska przyrodniczego.

Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu

LOKALNE INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

Ryneczek Po Sąsiedzku" Lokalna Inicjatywa w Gminie Izabelin

Projekt Ryneczek Po Sąsiedzku otwiera naszą nową niezwykle ważną kategorię na platformie EkoForum.eu "Lokalne Inicjatywy Proekologiczne".

Ryneczek po sasiedzku

Ryneczek po sasiedzku

OPINIE & OCENY EKOFORUM.EU

Kto odpowiada za katastrofę ekologiczną rzeki Odra?

Katastrofa ekologiczna drugiej pod względem długości naszej rzeki Odra kolejny raz pokazała, jak niewielka jest granica po przekroczeniu której skutki dla środowiska przyrodniczego mogą być na długie lata nie do cofnięcia.


Ryneczek po sasiedzku

STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

O akademickiej platformie konsultingowej EkoForum.eu jej zadaniach, a także roli UKSW w realizacji projektu mówi jej kierownik, dr Jan Sandner z CEiE Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Strategie zrownowazonego rozwoju gmin w procesie edukacji akademickiej

STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gmin w Procesie Edukacji Akademickiej

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów stanowią podstawowe narzędzie w kształtowaniu regionalnego rozwoju kraju, ponieważ nadają one kierunek dalszego rozwoju dla tych geograficznych mikroregionów kraju.


EDUKACJA AKADEMICKA

Obowiązek udostępniania wszystkim zainteresowanym danych przestrzennych przez gminy

Jakie mogą być rzeczywiste powody nie udostępniania informacji o zasobach przestrzennych przez urzędy gminne?

zdalna edukacja UKSW

EDUKACJA AKADEMICKA

Zdalne Nauczanie Szanse i Zagrożenia w Obliczu Pandemii SARS-CoV-2

Wraz z ogłoszeniem Pandemii SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku i wynikającymi z tego ograniczeniami można uznać, że rozpoczęła się nowa era dla systemów nauczania zdalnego.

zdalna edukacja UKSW

REKLAMA

EkoForum.eu na rzecz „Zielonego Ładu”

Akademicka Platforma Ekoforum.eu, zainicjowana przez dr. Jana Sandnera z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW ma za zadanie wspierać polskie gminy we wdrożeniu strategii Zielonego Ładu.

REKLAMA

Zapraszamy do współpracy na ekoforum.eu

Zapraszamy do współpracy, między innymi pracowników administracji publicznej, naukowców, nauczycieli, studentów kierunków ochrona środowiska.


DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Przekwalifikowywanie Terenów Cennych Przyrodniczo pod Zabudowę

Zmienianie ukształtowania powierzchni terenu poprzez jego podwyższanie staje się coraz większym problemem, a zarazem zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.

przekwalifikowywanie terenu pod zabudowe

OPINIE - OCENY

Zagrożone tereny NATURA 2000 w gminie Łomianki awarią oczyszczalni Czajka w Warszawie

Gmina Łomianki ze swoim obszarem NATURA 2000 jest pierwszym najbardziej zagrożonym obszarem na drodze zrzucanych ścieków do Wisły przez oczyszczalnię ścieków Czajka.

awaria oczyszczalni czajka

STUDIA REGIONALNE

Kto i kiedy zdecydował o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Czy ktoś zbada do jakiego stopnia CPK wpłynie na antropogenizację całego obszaru niziny Środkowo-Mazowieckiej?

cpk

OPINIE - OCENY

Betonowanie cieków wodnych to poważna degradacja zasobów środowiska przyrodniczego

Najbardziej narażone na powódź są kraje uprzemysłowione. Spowodowane to jest między innymi wytrzebieniem dużej powierzchni obszarów leśnych (pod zabudowę miejską i rolnictwo) oraz regulacją cieków wodnych.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA

Prywatyzacja zasobów środowiska przyrodniczego

Proces prywatyzacji który wyglądał na jedyną drogę rozwoju krajowych uzdrowisk, nie zawsze okazał się dla nich pomyślny. Szczególnie widoczne jest to tam, gdzie przy tej okazji sprywatyzowano istotne dla regionu zasoby środowiska przyrodniczego.


DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Wprowadzenie do problemu SMOG

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy w ostatnim czasie zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Było skutecznie wykorzystane w kampanii samorządowej w roku 2018.

AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Mapa strony ekoforum.euSTUDIA REGIONALNE

Kto, może stracić, a kto zyskać na źle przeprowadzonej strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin?

Tekst powstał tuż przed wyborami do samorządów w 2018 roku. Jest jednak nadal aktualny szczególnie w obliczu realizowanego w 2020 roku kolejnego podejścia do nowej strategii zrównoważonego rozwoju podwarszawskiej gminy Izabelin, położonej w powiecie Warszawskim Zachodnim.


OPINIE & OCENY

Dlaczego w sezonie turystycznym 2019 całkowicie zablokowano przejście, pomiędzy bardzo ważnymi rejonami Zakopanego?

Skrzyżowanie drogi do Olczy z Oswalda Balzera w Zakopanem (przed słynnym z dawnych czasów hotelem Imperial (jego ruiny straszą wszystkich, nie tylko turystów), nigdy nie było za przyjazne zarówno dla samochodów, jak i dla pieszych turystów oraz mieszkańców.


OPINIE & OCENY

Klimat z coraz większymi podziałami politycznymi

Naszym zdaniem trwa swojego rodzaju farsa geopolityczna na temat zmieniającego się klimatu w tym efektu cieplarnianego itp. Wszyscy natomiast zapominają, że cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych, w tym oczywiście przede wszystkim ditlenku węgla..


STUDIA REGIONALNE

Mała obwodnica Łomianek

Obwodnica dla Czosnowa - tak mówią teraz mieszkańcy o lansowanym przez Burmistrza wariancie drogi, nazwany przez niego Małą obwodnicą Łomianek. Dlaczego?


OPINIE & OCENY

Wyprzedaż Kampinoskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadziła gigantyczną ścinkę drzew na obszarze około 10 hektarów w granicach parku narodowego między Izabelinem C a Helenówkiem.


AUTOPROMOCJA

Zdalna edukacja w okresie pandemii

AUTOPROMOCJA

Strategie zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin