Magazyn EkoForum.eu
Loading...

PRZEWODNI TEMAT MAGAZYNU

Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego. Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym. Konflikty będą dotyczyć np. nadmiernych wycinek drzew, podtopień, zarządzania terenami rolnymi, dostępu do zasobów czystej wody itp.

Zdjęcie zrobione przed instalacją stacji meteo koło siedziby gminy Izabelin

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Trudno powiedzieć, czym to było spowodowane ale przypuszczam, że raczej nie tylko troską o nasze zdrowie.

Wzrost poszczególnych zanieczyszczeń, np. cząstek węgla nawet o 10 mikrometrów w metrze sześciennym powietrza powoduje zwiększenie zagrożenia zgonem o 5%. Szczególnie groźne są pyły PM2,5 odpowiedzialne za 3% chorób układu krążenia oraz 5% wzrost ryzyka wystąpienia nowotworu (dane WHO).

KRÓTKO NA TEMAT

Konferencja antysmogowa organizowana w ostatni piątek w Sejmie przez Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszkę, odbyła się w duchu zbliżającej się w przyszłym roku kampanii wyborczej. Widać to było już po samym wstępie, jaki wygłosił Pan Marszałek i zaproszonych gościach. Z pewnością, nie była to naukowa konferencja ani, w wyniku której mają zostać podjęte jakieś konkretne działania zmierzające do ograniczenia zjawiska smogu.

Konferencja prawdopodobnie miała, organizatorom dać odpowiedź na pytanie, czy temat smogu, może stać się nośnikiem do wygrania wyborów samorządowych, albo uzyskania chociaż dobrego w nich rezultatu. Jak na konferencję organizowaną w takiej instytucji, jak Sejm to chyba stanowczo za mało. Jeżeli chodzi akurat o smog, to nie jest zjawisko istniejące od wczoraj, a chwilami miało się takie wrażenie. CD nastąpi w komentarzu wydawcy.

ZAPOWIEDZI NOWE TEMATY

Blaski i cienie prywatyzacji polskich uzdrowisk. Co pozostało po prywatyzacji uzdrowiska Solec Zdrój?
Czy prywatyzacja Polskich Kolei Linowych ostatecznie odebrała, możliwość zrównoważonego zarządzania terenami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu w Zakopanem?
Masowe wycinki zdrowych drzew w parkach narodowych z przeznaczeniem na sprzedaż świadczą o braku zasad zrównoważonego zarządzania tymi obszarami. Dlaczego tak się dzieje?

Redakcja EkoForum

Zaprasza na nową witrynę naukową laboratoriów Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.

Przemysłowe wycinki lasu znajdujące się na zdjęciach prowadzone są w rejonie pomiędzy wsią Hornówek, ul. Kurowskiego a miejscowością Izabelin ul. Lubomirskiego.

26-04-2017 – Izabelin koło Warszawy

Zdjęcia roku 2017

Zdjęcie miesiąca 12-2017

Tyle pozostało w tym tygodniu po trzech wspaniałych dębach. Zawiniły tym, że były to czerwone dęby czyli amerykańskie niepasujące do gatunku tu dominującego. Jak widać krajobraz odżył bez tych obcych drzew. Sosny znajdujące się w tle cały rok 2017 również były wycinane, ale głównie z innego powodu finansowego.

Przemysłowe wycinki lasu napowietrzającego Warszawę w Kampinoskim Parku Narodowym

Przemysłowe wycinki lasu napowietrzające Warszawę w Kampinoskim Parku Narodowym. W ostatnich dniach wiele się mówi o wycinkach drzew. Większość z nich kojarzy się z tzw. ustawą Ministra Prof. Jana Szyszko (dziś 26-04-2017 ponownie procedowana w Sejmie).

Klimat ponad podziałami politycznymi

Cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych w tym oczywiście, przede wszystkim ditlenku węgla. Czy politycy wywiązali się z tego obowiązku?

Na narty na Kasprowy Wierch

Czy wybierasz się na narty na Kasprowy Wierch? Powinno to być dość retoryczne pytanie. Niestety wygląda na to, że nasza decyzja nie będzie jedynie uwarunkowana pogodą.

Czy powinno się regulować rzeki?

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Ochrona środowiska w Polsce fikcja, czy rzeczywistość?

Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że problematyka w zakresie Ochrony Środowiska „rządzi się”, można powiedzieć całkowitą przypadkowością. Na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku.

Antropogeniczna inwestycja KPN na polanie Lipków

Tekst powstał w wyniku obserwacji zaskakującej inwestycji KPNu zrealizowanej w ostrej granicy z cmentarzem położonym w Lipkowie w gminie Stare Babice.

Zdegradowana gmina podwarszawska

Miejscem w którym zabrakło już nie tylko postaw proekologicznych, ale również podstawowej wiedzy o konsekwencjach podejmowanych decyzji przez rządzących jest wieś Truskaw w gminie Izabelin.

Co dalej z Zakopanem?

Coraz bardziej „instrumentalne” traktowanie Tatr oraz Zakopanego, pociąga za sobą określone konsekwencje. Wiąże się to z chaotycznie rozbudowującą się bazą turystyczną, a także mieszkaniową miasta.

Podtopiona Warszawa to brak zrównoważonego rozwoju miasta

Podtopiona Warszawa dowodzi na brak zrównoważonego rozwoju miasta. Brak zrównoważonego rozwoju w podejściu do przestrzeni miejskiej jest widoczny na każdym kroku.

Betonowanie cieków wodnych

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Niebezpieczne drogi rowerowe w gminie Czosnów

Od tras rowerowych wymaga się obecnie, aby pełniły nie tylko rolę miejsca do rekreacji, ale również stanowiły nową alternatywę komunikacyjną. Niestety, nie wszyscy decydenci zdają sobie z tego sprawę.

Dyktatura wszechogarniającej industrializacji

Na łamach nowego Magazynu EkoForum.eu będziemy zajmować się naszym środowiskiem w sposób holistyczny, tak jak nikt inny tego nie robi.

10 grzechów głównych przy tworzeniu gminnych strategii rozwoju

Przy tworzeniu gminnych strategii rozwoju powstaje, coraz więcej wątpliwości i niedomówień. Błędy jakie powstają podczas ich tworzenia, będą niestety skutkować na kolejne lata, a może i dziesiątki lat.

Kto zimą zarządza Kasprowym Wierchem w Tatrach?

W obecnie panującym klimacie nie ma możliwości bezpiecznego uprawiania narciarstwa na Kasprowym Wierchu w oparciu jedynie o warunki naturalne.

Pomysł na degradację Warszawskiej Starówki

Rdzenni mieszkańcy Starego Miasta w Warszawie kolejny raz tej zimy muszą znosić niezwykłą uciążliwość, jaką im zafundowały władze miasta w postaci rozkładanego sztucznego lodowiska w dodatku cały zimowy sezon spływającego raczej wodą, a nie lodem.

Błędy w akademickiej edukacji na kierunkach administracji publicznej

Proce edukacji naszych kadr dla administracji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, bez kształtowania ich świadomości proekologicznej z pewnością doprowadzi do dalszej degradacji środowiska przyrodniczego w całym kraju.

Czy od roku 2035 Himalaje bez lodowców?

Efekt globalnego ocieplenia jest to przede wszystkim, wielki biznes i wielkie pieniądze, gdzie dla rzeczywistych problemów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego pozostaje niewiele już miejsca.

Wyprzedaż KPN?

W lipcu i sierpniu 2015 Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadziła gigantyczną ścinkę drzew na obszarze około 10 hektarów w granicach parku narodowego.

„Ekologiczne” autostrady

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w większości realizowanych inwestycji w naszym kraju, nie prowadzi się równolegle prac w zakresie zabezpieczenia ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Czy tak jest w przypadku budowy autostrad?

Świat z góry

Magazyn EkoForum.eu poleca swoją recenzję filmu dokumentalnego pt. Świat z góry (THE WORLD FROM ABOVE).

Ocena projektu strategii rozwoju dla gminy Izabelin

Strategia rozwoju jest dokumentem, w którym opracowuje się kierunki rozwoju, a nie planuje konkretne inwestycje z wyliczeniami ich kosztu realizacji. 

Strategie rozwoju gmin w wydaniu krajowym

Zarządzanie gminą to nie jest jakieś tam administrowanie w budynku jej siedziby, ale przede wszystkim konkretne oddziaływanie na jej przestrzeń i zasoby.

Akademicki plagiat

O plagiacie zaczynają rozmawiać praktycznie wszyscy zajmujący się problematyką edukacji, nauki, czyli wszędzie tam, gdzie powinno się tworzyć tzw. wartość dodaną.

Wody gruntowe groźne jak rzeki

Nawet z dzisiejszej perspektywy rok 2010, można nazwać rokiem klęsk żywiołowych. Kolejne powodzie, przeplatane upałami spowodowały ogromne straty finansowe, ale również i społeczne.

Kasprowy Wierch od lat nie dla narciarzy?

Kasprowy Wierch pomimo, że leży w Tatrach nigdy swoimi warunkami śniegowymi specjalnie, nie rozpieszczał narciarzy.

Czy oczyszczalnia ścieków zaleje KPN?

Jeszcze do niedawna obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, stanowił strefę buforową specjalnego znaczenia dla ochrony zasobów przyrodniczych. Czy coś się zmieniło?

Podtopione gminy część II, Hornówek gmina Izabelin

Trwające ocieplenie, spowodowało gwałtowne topnienie śniegu. W wyniku tego procesu mamy wzrastające zagrożenie, zarówno ze strony cieków powierzchniowych, jak i podziemnych.

Podtopione gminy część I

Ostatnie fluktuacje klimatyczne spowodowane, szeregiem globalnych procesów przyrodniczych, coraz intensywniej oddziaływają na stan środowiska mierzonego w skali mikro.

407, 2016

Kto stoi w UE za polityką oceny oddziaływania na środowisko?

Brak jednolitej polityki unijnej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ma bezpośredni wpływ na skuteczność kształtowania i ochrony środowiska.

1206, 2016

„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

Wielu wójtów nie ukrywa (co widać w przyjętych strategiach rozwoju), że w swoich planach ma chęć przeprowadzania odlesiania na rzecz budowy nowych osiedli pod hasłam pt. Róbmy swoje za wszelką cenę”.

1604, 2016

Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

Kto i na jakiej podstawie wycina drzewa w Kampinoskim Parku Narodowym wręcz na skalę skalę przemysłową?

302, 2014

Likwidacja kolejnej jednostki PAN Centrum Badań Ekologicznych

Decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 września 2013 roku, zostało zlikwidowane Centrum Badań Ekologicznych.

Problemy zarządzania procesem edukacji środowiskowej w agrobiznesie

Pojęcie „agrobiznes” w naszym kraju pojawiło się zaraz po okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90, zastępując częściowo, takie pojęcia jak „gospodarka żywnościowa” oraz „kompleks rolno-przemysłowy”. Pomimo znacznego upływu czasu do dnia dzisiejszego, nie stworzono spójnej naukowo weryfikowalnej definicji pojęcia „agrobiznes”.

Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Sposób podejścia do problematyki metodyki w holistycznej edukacji środowiskowej, uzależniony jest w dużej mierze od autorów podejmujących ten temat. Widać tutaj merytoryczną zbieżność, jaka istnieje w dość wieloznacznym podejściu do samej edukacji środowiskowej, jak i pojęcia „świadomości ekologicznej”

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Główną ideą autora jest wskazanie na konieczność holistycznego podejścia do problemu kształtowania środowiska przyrodniczego, gwarantując tym samym lepsze rozumienie środowiska i procesów w nim zachodzących.

Internet, źródło naukowej informacji w ochronie środowiska

Gwałtowny rozwój Internetu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, stwarza nowe możliwości pozyskiwania informacji nie tylko w ochronie środowiska. Nie wszystkie te informacji są jednak wiarygodne. Czym się kierować w ich rozpoznawaniu.

Prawidłowe zarządzanie agroekosystemem źródłem zdrowej żywności

Produkcją zdrowej żywności od lat interesują się nie tylko kraje wysoko rozwinięte, ale również te które upatrują w tej branży swojej szansy eksportowej. Polska z pewnością po części, należy właśnie do tej grupy krajów, dlatego powinna szczególnie kultywować ten kierunek produkcji rolnej.

Człowiek a zrównoważone środowisko przyrodnicze

Potrzeba pełniejszego zrozumienia otaczającego nas świata wraz ze wszystkimi jego uwarunkowaniami, staje się coraz istotniejszą koniecznością. Człowiek na przestrzeni wieków, zawsze dążył do poznania otaczającego go środowiska przyrodniczego.

Nowy Magazyn EkoForum.eu akademicką platformą konsultingową
1012, 2017

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development 2017

101, 2017

4 edycja witryny całkowicie nowego Magazynu EkoForum.eu 2017

Zgodnie z obietnicą udostępniona zostaje całkowicie nowa witryna Magazynu EkoForum.eu 2017 jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu.