CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Świadomość Polaków w zakresie marnowania żywności

dr hab. Katarzyna Góralczyk, prof. UKSW

Zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem żywności są bardzo obszerne i zróżnicowane, dotyczą zarówno różnych zanieczyszczeń żywności jak i wartości odżywczych. W ostatnim czasie gdy rozpoczęta została walka ze zmianami klimatu wielką wagę zyskuje również przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Marnowanie żywności

Rozwój energii z paneli słonecznych kosztem wycinek lasu

Naukowcy z Harvard Forest są współautorami bardzo ciekawego raportu, w którym dowodzą, jakim kosztem odbywa się pozyskiwanie energii z paneli fotowoltaicznych. Kosztem tym są wycinki lasu w celu pozyskania nowych terenów pod instalacje paneli słonecznych.
Z przedstawionego raportu wynika, że w samym Stanie Massachusetts od roku 2010 powstało około 500 projektów naziemnych instalacji fotowoltaicznych które objęły obszar ponad 3280 hektarów z czego około 60 procent kosztem obszarów leśnych. To ilustruje straszliwą ironię w procesie planowania i wdrażania pozyskiwania energii słonecznej. Tzw. czyste źródła energii z pewnością nie wystarczą, aby osiągnąć niezbędne cele klimatyczne. Usuwanie ditlenku węgla z atmosfery jest równie ważne, a słynące z obfitości lasy Massachusetts są niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu.
Redakcja ekoforum.eu (13-01-2024)

Łąki kwietne

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Łąki kwietne zamiast trawników w przestrzeni miejskiej i miejsko-wiejskiej

dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki

Uwaga, zarządcy miejskich terenów zielonych. Kosztowne i pracochłonne trawniki, można z powodzeniem zastąpić przez łąki kwietne.


AUTOPROMOCJA

EkoForum.eu na rzecz „Zielonego Ładu”

Akademicka Platforma Ekoforum.eu, zainicjowana przez dr. Jana Sandnera z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW ma za zadanie wspierać polskie gminy we wdrożeniu strategii Zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

AUTOPROMOCJA

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS

Poznaj bliżej przedmioty wykładowe z problematyki Nauk o Ziemi oraz Zarządzania Zasobami Środowiska Przyrodniczego prowadzone przez dr Jana Sandnera (wydawcę ekoforum.eu) w ramach Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW.


TECHNOLOGIE A ŚRODOWISKO

Jak chronić miasta przed nadmierną emisją produktów spalania paliw w silnikach spalinowych?

Poprawa jakości powietrza w miastach poprzez wprowadzanie alternatywnych napędów do samochodów.

Uspokojenie ruchu

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Uspokojenie ruchu

Mądrze wprowadzone uspokojenie ruchu na czas podróży samochodem wpływa w niewielkim stopniu, a na jakość życia mieszkańców – bardzo. Pozytywnie.

Uspokojenie ruchu

EDUKACJA AKADEMICKA

Sztuczna inteligencja o edukacji akademickiej na kierunkach ochrona środowiska

Spytaliśmy sztuczną inteligencję (AI), jaki jest właściwie poziom edukacji akademickiej na kierunkach ochrona środowiska na wyższych uczelniach w kraju?

Sztuczna inteligencja o edukacji akademickiej

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Czy społeczności lokalne mają wpływ na przestrzeń, w której żyją?

Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy powinni mieć prawo współdecydować o sprawach, które ich dotyczą, w tym o swojej wsi, osiedlu, miejscowości.

Woj. Świętokrzyskie, Chęciny ze zbiorów redakcji Ekoforum.eu

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Wizyta studyjna w Solec Zdrój, gdzie władze zrealizowały istotny etap kompleksowej i wieloaspektowej rewitalizacji, części miejscowości istotnej dla pełnienia funkcji uzdrowiska.

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

EDUKACJA AKADEMICKA

Nowe kierunki edukacji akademickiej

Nowe kierunki edukacji akademickiej wspomagające gminy w realizacji Zrównoważonych Strategii Rozwoju.

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

OPINIE & OCENY

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin w procesie prywatyzacji uzdrowisk

Zagrożenia wokół prywatyzacji krajowych uzdrowisk dla lokalnych społeczności, w tym utrzymania zrównoważonych zasobów środowiska przyrodniczego.

Uzdrowisko Busko Zdrój - Marconi

LOKALNE INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

"Ryneczek Po Sąsiedzku" Lokalna Inicjatywa w Gminie Izabelin

Projekt "Ryneczek Po Sąsiedzku" otwiera naszą nową niezwykle ważną kategorię na platformie EkoForum.eu "Lokalne Inicjatywy Proekologiczne".

 Lokalna Inicjatywa w Gminie Izabelin

OPINIE & OCENY

Kto odpowiada za katastrofę ekologiczną rzeki Odra?

Katastrofa ekologiczna drugiej pod względem długości naszej rzeki Odra kolejny raz pokazała, jak niewielka jest granica po przekroczeniu której skutki dla środowiska przyrodniczego mogą być na długie lata nie do cofnięcia.

Śnięte ryby

EDUKACJA AKADEMICKA

Zdalne Nauczanie Szanse i Zagrożenia w Obliczu Pandemii SARS-CoV-2

Wraz z ogłoszeniem Pandemii SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku i wynikającymi z tego ograniczeniami można uznać, że rozpoczęła się nowa era dla systemów nauczania zdalnego.

Wykładowa Platforma Multimedialna Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Przekwalifikowywanie Terenów Cennych Przyrodniczo pod Zabudowę

Zmienianie ukształtowania powierzchni terenu poprzez jego podwyższanie staje się coraz większym problemem, a zarazem zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.

przekwalifikowywanie terenu pod zabudowe

OPINIE & OCENY

Zagrożone tereny NATURA 2000 w gminie Łomianki awarią oczyszczalni Czajka w Warszawie

Gmina Łomianki ze swoim obszarem NATURA 2000 jest pierwszym najbardziej zagrożonym obszarem na drodze zrzucanych ścieków do Wisły przez oczyszczalnię ścieków Czajka.

awaria oczyszczalni czajka

STUDIA REGIONALNE

Kto i kiedy zdecydował o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Czy ktoś zbada do jakiego stopnia CPK wpłynie na antropogenizację całego obszaru niziny Środkowo-Mazowieckiej?

Centralny Port Komunikacyjny

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Kilka refleksji na temat konsultacji społecznych

Przepisy prawa szczegółowo określają sposoby i formy uczestnictwa społeczeństwa w zależności od sporządzanego dokumentu. Czy dzieje się tak w istocie? Czy społeczność gminy ma realny wpływ na przebieg procesów zarządzania zasobami środowiska?


EDUKACJA AKADEMICKA

O potrzebie utworzenia dyscypliny Ochrona środowiska

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska.


STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

O akademickiej platformie konsultingowej EkoForum.eu jej zadaniach, a także roli UKSW w realizacji projektu mówi jej kierownik, dr Jan Sandner z CEiE Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gmin w Procesie Edukacji Akademickiej

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów stanowią podstawowe narzędzie w kształtowaniu regionalnego rozwoju kraju, ponieważ nadają one kierunek dalszego rozwoju dla tych geograficznych mikroregionów kraju.


EDUKACJA AKADEMICKA

Obowiązek udostępniania wszystkim zainteresowanym danych przestrzennych przez gminy

Jakie mogą być rzeczywiste powody nie udostępniania informacji o zasobach przestrzennych przez urzędy gminne?


OPINIE & OCENY

Betonowanie cieków wodnych to poważna degradacja zasobów środowiska przyrodniczego

Najbardziej narażone na powódź są kraje uprzemysłowione. Spowodowane to jest między innymi wytrzebieniem dużej powierzchni obszarów leśnych (pod zabudowę miejską i rolnictwo) oraz regulacją cieków wodnych.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA

Prywatyzacja zasobów środowiska przyrodniczego

Proces prywatyzacji który wyglądał na jedyną drogę rozwoju krajowych uzdrowisk, nie zawsze okazał się dla nich pomyślny. Szczególnie widoczne jest to tam, gdzie przy tej okazji sprywatyzowano istotne dla regionu zasoby środowiska przyrodniczego.


STUDIA REGIONALNE

Kto, może stracić, a kto zyskać na źle przeprowadzonej strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin?

Tekst powstał tuż przed wyborami do samorządów w 2018 roku. Jest jednak nadal aktualny szczególnie w obliczu realizowanego w 2020 roku kolejnego podejścia do nowej strategii zrównoważonego rozwoju podwarszawskiej gminy Izabelin, położonej w powiecie Warszawskim Zachodnim.


OPINIE & OCENY

Klimat z coraz większymi podziałami politycznymi

Naszym zdaniem trwa swojego rodzaju "farsa geopolityczna" na temat zmieniającego się klimatu w tym efektu cieplarnianego itp. Wszyscy natomiast zapominają, że cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych, w tym oczywiście przede wszystkim ditlenku węgla.


DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Wprowadzenie do problemu SMOG

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy w ostatnim czasie zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Było skutecznie wykorzystane w kampanii samorządowej w roku 2018.

 


AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Mapa strony ekoforum.eu

 


OPINIE & OCENY

Wyprzedaż Kampinoskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadziła gigantyczną ścinkę drzew na obszarze około 10 hektarów w granicach parku narodowego między Izabelinem C a Helenówkiem.

OPINIE & OCENY

Dlaczego w sezonie turystycznym 2019 całkowicie zablokowano przejście, pomiędzy bardzo ważnymi rejonami Zakopanego?

Skrzyżowanie drogi do Olczy z Oswalda Balzera w Zakopanem (przed słynnym z dawnych czasów hotelem Imperial (jego ruiny straszą wszystkich, nie tylko turystów), nigdy nie było za przyjazne zarówno dla samochodów, jak i dla pieszych turystów oraz mieszkańców.

STUDIA REGIONALNE

Mała obwodnica Łomianek

Obwodnica dla Czosnowa - tak mówią teraz mieszkańcy o lansowanym przez Burmistrza wariancie drogi, nazwany przez niego Małą obwodnicą Łomianek. Dlaczego?

 


AUTOPROMOCJA

Zdalna edukacja w okresie pandemii

AUTOPROMOCJA

Strategie zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin