EkoForum Projekt2018-07-09T20:29:15+00:00
Loading...

PRZEWODNI TEMAT MAGAZYNU

Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego. Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym.

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Trudno powiedzieć, czym to było spowodowane ale przypuszczam, że raczej nie tylko troską o nasze zdrowie.

26-04-2017 – Izabelin koło Warszawy

Przemysłowe wycinki lasu znajdujące się na zdjęciach prowadzone są w rejonie pomiędzy wsią Hornówek, ul.Kurowskiego a miejscowością Izabelin ul.Lubomirskiego.

Felietony na EkoForum

ZAPOWIEDZI TEMATÓW

Blaski i cienie prywatyzacji polskich uzdrowisk. Co pozostało po prywatyzacji uzdrowiska Solec Zdrój?
Czy prywatyzacja Polskich Kolei Linowych ostatecznie odebrała, możliwość zrównoważonego zarządzania terenami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu w Zakopanem?
Masowe wycinki zdrowych drzew w parkach narodowych z przeznaczeniem na sprzedaż świadczą o braku zasad zrównoważonego zarządzania tymi obszarami. Dlaczego tak się dzieje?

Redakcja EkoForum

Zaprasza na nową witrynę naukową laboratoriów Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.

Zdjęcia roku 2017

Z cyklu bez komentarza 04-2018

Zdjęcia zostały zrobione 03-04-2018 w miejscowości Laski Gmina Izabelin.

Problemy zarządzania procesem edukacji środowiskowej w agrobiznesie

Pojęcie „agrobiznes” w naszym kraju pojawiło się zaraz po okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90, zastępując częściowo, takie pojęcia jak „gospodarka żywnościowa” oraz „kompleks rolno-przemysłowy”. Pomimo znacznego upływu czasu do dnia dzisiejszego, nie stworzono spójnej naukowo weryfikowalnej definicji pojęcia „agrobiznes”.

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Główną ideą autora jest wskazanie na konieczność holistycznego podejścia do problemu kształtowania środowiska przyrodniczego, gwarantując tym samym lepsze rozumienie środowiska i procesów w nim zachodzących.

Internet, źródło naukowej informacji w ochronie środowiska

Gwałtowny rozwój Internetu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, stwarza nowe możliwości pozyskiwania informacji nie tylko w ochronie środowiska. Nie wszystkie te informacji są jednak wiarygodne. Czym się kierować w ich rozpoznawaniu.

Prawidłowe zarządzanie agroekosystemem źródłem zdrowej żywności

Produkcją zdrowej żywności od lat interesują się nie tylko kraje wysoko rozwinięte, ale również te które upatrują w tej branży swojej szansy eksportowej. Polska z pewnością po części, należy właśnie do tej grupy krajów, dlatego powinna szczególnie kultywować ten kierunek produkcji rolnej.

Człowiek a zrównoważone środowisko przyrodnicze

Potrzeba pełniejszego zrozumienia otaczającego nas świata wraz ze wszystkimi jego uwarunkowaniami, staje się coraz istotniejszą koniecznością. Człowiek na przestrzeni wieków, zawsze dążył do poznania otaczającego go środowiska przyrodniczego.

Nowy Magazyn EkoForum.eu akademicką platformą konsultingową
207, 2018

Konferencja AntySmogowa

Konferencja Anty Smogowa zwołana przez Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszkę.