EkoForum Platforma2018-10-09T21:07:49+00:00

Top Opinie

Obłędna budowa kolejnych wysepek w Warszawie, to dalszy niekontrolowany wzrost zagrożenia występowania SMOGu w tym mieście.
Obłęd tyczenia kolejnych wysepek pod fałszywymi hasłami pro środowiskowymi stanowi szkodliwe działanie dla zdrowia mieszkańców.

Mam nadzieję, że w kampanii samorządowej 2018 temat ten nie tylko zostanie poruszony, ale powstanie chociaż wstępny program rzeczywistej kompleksowej naprawy drożności ruchu w mieście Warszawa.

Dlaczego rdzenni mieszkańcy Starego Miasta w Warszawie nie będą głosować na kolejną kadencję obecnych władz miasta z PO bez względu na to kto tą osobą jest?

TOP Magazyn

Kto, może stracić, a kto zyskać na strategii rozwoju gminy skonstruowanej, nie tylko na niewłaściwie dobranych parametrach środowiskowych?

To pytanie wyborcy będą sobie zadawać w najbliższym czasie. Do wyborów mamy niespełna dwa miesiące, tymczasem z niepokojem muszę zauważyć, że nie widzę wśród głównych kandydatów na to stanowisko zainteresowania rzeczywistymi problemami miasta Warszawa.

W tekście poruszony jest również palący problem wysypiska śmieci oraz kompostowni w Radiowie, który w nie mniejszym stopniu dotyczy również gmin ościennych Izabelina i Starych Babic. Jakie jest stanowisko w tej sprawie kandydatów na wójtów i radnych tych gmin?

TOP Magazyn

Zagrożenie smogiem z punktu widzenia naukowego jest najczęściej rozpatrywane lokalnie, natomiast ocena oraz wyniki tych badań mają najczęściej wymiar globalny.

W ostatnim czasie media przyniosły kolejne niepokojące informacje dotyczące planów budowy nowej przeprawy mostowej na Wiśle. Ma ona połączyć dwie miejscowości położone na północ od Warszawy czyli Łomianki i Jabłonnę.

Obwodnica dla Czosnowa – tak mówią teraz mieszkańcy o lansowanym przez Burmistrza wariancie drogi, nazwanym przez niego „Małą obwodnicą Łomianek”.  Dlaczego?

Opinie

Nasze lasy za samochody elektryczne BMWi3. Tak wygląda elektromobilność w naszych lasach państwowych. Sprawa ta jest bulwersująca z wielu powodów.

Magazyn

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Trudno powiedzieć, czym to było spowodowane ale przypuszczam, że raczej nie tylko troską o nasze zdrowie.

Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego. Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym.

Magazyn

Zdjęcia z krótkim komentarzem

Zapowiedzi tematów Magazynu EkoForum.eu

W dniu 09-10-2018 zostały odkupione Polskie Koleje Linowe, w tym kolejka na Kasprowy Wierch

Z pewnością wielka sprawa dla naszego kraju. Kolej na Kasprowy Wierch była symbolem naszej polskości. To nie była zwykła inwestycja. Czas, w którym powstawała odgrywał specjalną rolę w budowaniu naszego rozwoju technologicznego w okresie przedwojennym.

Czy reprywatyzacja Polskich Kolei Linowych przyniesie bezpośrednie korzyści w zrównoważonym zarządzaniu terenami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu w Zakopanem?

Na to i kilka jeszcze innych pytań postaram się dać odpowiedź w tym tekście już w najbliższych tygodniach

Blaski i cienie prywatyzacji polskich uzdrowisk. Co pozostało po prywatyzacji uzdrowiska Solec Zdrój?

Masowe wycinki zdrowych drzew w parkach narodowych z przeznaczeniem na sprzedaż świadczą o braku zasad zrównoważonego zarządzania tymi obszarami. Dlaczego tak się dzieje?

Autopromocja na EkoForum.eu

Projekt EkoForum.eu otwarty jest na wszelkie problemy związane z problematyką zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Jeśli Państwo dostrzegają nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami środowiska w swojej gminie prosimy o kontakt i przesłanie opisu problemu. Przesyłając tekst prosimy o informację, jakiej pomocy państwo oczekują. Czy chodzi, tylko o upublicznienie w mediach opisywanego problemu, czy również o merytoryczne konsultacje?

Zapraszamy do kontaktu nami

Social Networks