Nowy projekt
Akademicka Platforma Konsultingowa
EkoForum.eu 2021
Opinie, Oceny, Studia Regionalne, Edukacja


Nowy Projekt EkoForum.eu na nowej platformie internetowej już od 20 października 2020 roku.

Magazyn EkoForum.eu stał się obok dotychczasowej witryny publicystycznej, między innymi platformą konsultingową i opiniotwórczą. Starającą się uchwycić istotne zmiany środowiskowe które nas otaczają. Zmiany które mają bezpośredni wpływa na życie ludzi, a co najważniejsze dostęp do zasobów środowiska przyrodniczego. Zmiany, które obserwujemy w środowisku kształtują nowe postawy ludzi i ich oczekiwania od rządzących. Oczekiwania te kierują, przede wszystkim do swoich bezpośrednich władz którymi są wójtowie gmin, czy burmistrzowie miast, marszałkowie województw.
Projekt EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą konsultingową wspierającą zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą. Akademicka Platforma EkoForum.eu podejmuje te problemy funkcjonujące na styku nauki i praktyki oraz nauk społecznych.
Akademicka Platforma EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz idei "Zielony Ład". W tym celu podejmujemy szeroko rozumiane działania w zakresie pomocy w konstruowaniu nowych zasad polityki regionalnej opierającej się na zasadach idei zrównoważonego rozwoju. W ramach naszych działań przeprowadzamy audyt strategii zrównoważonego rozwoju gmin. Nasze działania ukierunkowane są na nowe możliwości finansowania inwestycji wynikające z przyjętego przez nasz kraj unijnego programu odbudowy kraju po pandemii.
W części opiniotwórczej witryny publikowane są oceny i analizy w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, zarządzania zasobami przyrodniczymi, regionalnymi strategiami rozwoju gmin, miast.
Degradacja środowiska przyrodniczego jest równoznaczna dla ludzkości z nieuchronnym procesem, prowadzącym do daleko idącej antropogenizacji. Bez prawidłowo ukształtowanej świadomości proekologicznej również i polityków, nie ma szansy na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Idee te powinny być gwarantem naszej obecnej egzystencji oraz przyszłych pokoleń. Dlatego też ta część platformy jest otwarta na sprawy społeczne.
Akademicka Platforma EkoForum.eu jest również miejscem dla wszystkich tych którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania we wszystkich przedsięwzięciach planowanych na EkoForum.eu.
Siła opinii publicznej jest jednym z najważniejszych oręży w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego.
Platforma EkoForum.eu jest miejscem do prezentacji poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Poglądy te mogą prezentować zarówno instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa), firmy prywatne oraz osoby prywatne.
Platforma jest otwarta na współpracę ze wszystkimi którzy mają podobne poglądy na problematykę człowieka, a środowisko. Na Platformie EkoForum.eu, można publikować w ramach tej tematyki własne autorskie materiały, w tym teksty, zdjęcia, podcasty, filmy, animacje itp.


Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu
dr Jan Sandner

PROJEKT EKOFORUM.EU

Posłuchaj plik audioStudia Regionalne
Opinie & Oceny

Strategie Rozwoju Gmin
Degradacja Środowiska

Edukacja Akademicka
Zarządzanie Zasobami Środowiska

Człowiek a Środowisko
Inwestycje ProEkologiczne

Energetyka a Środowisko
Inicjatywy ProEkologiczne