O projekcie

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

Opinie, Oceny, Studia Regionalne, Edukacja.
Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym.

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest otwarta na współprace z każdą społecznością dla której istotne są problemy szeroko rozumianej ochrony środowiska.

 

Nasza Misja

 

Projekt EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą konsultingową wspierającą zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.

 

O projekcie Akademickiej Platformy Konsultingowej Ekoforum.eu

 

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez krajowe władze lokalne na rzecz idei zrównoważonego rozwoju gmin. W tym celu podejmujemy działania w zakresie pomocy w konstruowaniu nowych zasad polityki regionalnej opierających się na właściwym wykorzystaniu zasobów środowiska. Podejmujemy działania w zakresie pomocy gminom w konstruowaniu zasad polityki regionalnej oraz kształtowania komunikacji zewnętrznej. Opiniujemy wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest również miejscem do prezentacji gmin ich osiągnięć oraz możliwości inwestycji w kierunku np. rolnictwa ekologicznego, niekonwencjonalnej energii, strategi proekologicznych oraz innych działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
Platforma EkoForum.eu obok witryny publicystycznej pełni rolę platformy konsultingowej i opiniotwórczej. Starającej się uchwycić istotne zmiany środowiskowe które nas otaczają. Zmiany które mają bezpośredni wpływa na jakość życia ludzi, a co najważniejsze dostęp do zasobów środowiska. Zmiany, które obserwujemy w środowisku kształtują nowe postawy ludzi i ich oczekiwania od rządzących. Oczekiwania te kierują, przede wszystkim do swoich bezpośrednich władz którymi są wójtowie gmin, czy burmistrzowie miast, marszałkowie województw.
Projekt EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą konsultingową wspierającą zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą. Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu podejmuje te problemy funkcjonujące na styku nauki i praktyki oraz nauk społecznych.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz idei zrównoważonego zarządzania środowiskiem. W tym celu podejmujemy działania w zakresie pomocy w konstruowaniu nowych holistycznych zasad polityki regionalnej. W ramach naszych działań przeprowadzamy audyt strategii zrównoważonego rozwoju gmin. Nasze działania ukierunkowane są na nowe możliwości finansowania inwestycji wynikające z przyjętego przez nasz kraj unijnego programu odbudowy kraju po pandemii, między innymi Zielony Ład.
W części opiniotwórczej witryny publikowane są oceny i analizy w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, zarządzania zasobami przyrodniczymi, regionalnymi strategiami rozwoju gmin, miast.
Degradacja środowiska przyrodniczego jest równoznaczna dla ludzkości z nieuchronnym procesem, prowadzącym do daleko idącej antropogenizacji. Bez prawidłowo ukształtowanej świadomości proekologicznej również i polityków, nie ma szansy na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Idee te powinny być gwarantem naszej obecnej egzystencji oraz przyszłych pokoleń. Dlatego też ta część platformy jest otwarta na sprawy społeczne.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest również miejscem dla wszystkich tych którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych na EkoForum.eu.
Siła opinii publicznej jest jednym z najważniejszych oręży w walce o zrównoważone zasady rozwoju kraju.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest miejscem do prezentacji poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym ekonomią, gospodarką, edukacją, geopolityką. Poglądy te mogą prezentować zarówno instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa), firmy prywatne oraz osoby prywatne.
Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest otwarta na współpracę ze wszystkimi dla których istotne są poglądy na problematykę człowieka, a środowisko. Na Platformie EkoForum.eu, można publikować w ramach tej tematyki własne autorskie materiały, w tym teksty, zdjęcia, podcasty, filmy, animacje itp.


Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu
dr Jan Sandner

 

Posłuchaj pliku audio
PROJEKT EKOFORUM.EU

Posłuchaj pliku audio

 

AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Mapa strony ekoforum.eu