Kontakt
Akademicka Platforma Konsultingowa
EkoForum.eu 2021


Nowy Projekt EkoForum.eu na nowej platformie internetowej

Magazyn EkoForum.eu stał się obok dotychczasowej witryny publicystycznej, między innymi platformą konsultingową i opiniotwórczą. Platforma EkoForum.eu jest miejscem do prezentacji poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Poglądy te mogą prezentować zarówno instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa), firmy prywatne oraz osoby prywatne.
Platforma jest otwarta na współpracę ze wszystkimi którzy mają podobne poglądy na problematykę człowieka, a środowisko. Na Platformie EkoForum.eu, można publikować w ramach tej tematyki własne autorskie materiały, w tym teksty, zdjęcia, podcasty, filmy, animacje itp.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych naszą problematyką. Jesteśmy otwarci w kierunku nawiązywania nowych form współpracy, w celu promowania rozwiązań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest również miejscem do prezentacji gmin ich osiągnięć oraz możliwości inwestycji w kierunku np. rolnictwa ekologicznego, niekonwencjonalnej energii, strategi proekologicznych oraz innych działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.


Wydawcą Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu
wraz z jego projektem merytorycznym i informatycznym jest dr Jan Sandner
Pracownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody INB-CEiE UKSW
Kierownik Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS
Adres do korespondencji tradycyjnej:
Skr.pocz.164, ul.Tetmajera 1, 05-080 Izabelin

Zapraszamy do współpracy w obszarze naszej problematyki, napisz do nas e-mail:PROJEKT EKOFORUM.EU

Posłuchaj plik audio