Kontakt

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

Opinie, Oceny, Studia Regionalne, Edukacja.
Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym.

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest otwarta na współprace z każdą społecznością dla której istotne są problemy szeroko rozumianej ochrony środowiska.

 

Nasza Misja

 

Projekt EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą konsultingową wspierającą zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.

 

Kontakt - Akademicka Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

 

N owy projekt Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez krajowe władze lokalne na rzecz idei zrównoważonego rozwoju gmin. Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu wspomaga działania w zakresie pomocy gminom w konstruowaniu zasad polityki regionalnej oraz kształtowania komunikacji zewnętrznej. EkoForum.eu obok tematyki popularno-naukowej w obszarze ochrony środowiska pełni rolę platformy konsultingowej i opiniotwórczej.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest miejscem do prezentacji poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym ekonomią, gospodarką, edukacją, geopolityką. Poglądy te mogą prezentować zarówno instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa), firmy prywatne oraz osoby prywatne.
Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest otwarta na współpracę ze wszystkimi dla których istotne są poglądy na problematykę człowieka, a środowisko.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych naszą problematyką. Jesteśmy otwarci w kierunku nawiązywania nowych form współpracy, w celu promowania rozwiązań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest również miejscem do prezentacji gmin ich osiągnięć oraz możliwości inwestycji w kierunku np. rolnictwa ekologicznego, niekonwencjonalnej energii, strategi proekologicznych oraz innych działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.


Wydawcą Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu
wraz z projektem merytorycznym i informatycznym jest
dr Jan Sandner
Kierownik Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Kontakt telefoniczny: +48 22 380 96 62
Zapraszamy do współpracy w obszarze naszej problematyki

 

 

AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Mapa strony ekoforum.eu
Redakcja Ekoforum.eu