Nauka a polityka
Felietony EkoForum.eu
Warsztaty EkoForum.eu – Środowisko Przyrodnicze – Procesy przyczynowo – skutkowe
Betonowanie cieków wodnych to szkodzenie środowisku

Najbardziej narażone na powódź są kraje uprzemysłowione. Spowodowane to jest między innymi, wytrzebieniem dużej powierzchni obszarów leśnych (pod zabudowę miejską i rolnictwo) oraz regulacją cieków wodnych. Środowisko przyrodnicze, które nas otacza tworzy pewną całość. Do momentu

Edukacja a Ochrona Środowiska
Wydawca EkoForum poleca książkę
Zrownowazony_rozwoj_szansa_dla_ludzkosci_300
Konferencje z udziałem EkoForum.eu
Geopolityka
Ekofilozofia a klimat

Postępujący rozwój nauk przyrodniczych na poziomie systemowym, tworzy merytoryczne podstawy dla holistycznego pojmowania procesów środowiskowych, które są niezbędne przy podejmowaniu coraz bardziej świadomych działań na rzecz zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Istotny wkład w interpretację