Loading...

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych. System ten w swoich założeniach powinien obejmować w sposób holistyczny problematykę regulacji stosunków wodnych w pełnej harmonii z innymi elementami środowiska przyrodniczego. Bynajmniej nie chodzi o budowanie kolejnych wałów przeciwpowodziowych, czy podwyższanie tych już istniejących.

Najnowsze na EkoForum.eu

Nowa odsłona odmienionego Magazynu EkoForum.eu

Zgodnie ze złożoną noworoczną obietnicą udostępniona zostaje nowa odsłona Magazynu EkoForum.eu Jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu.

Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Sposób podejścia do problematyki metodyki w holistycznej edukacji środowiskowej, uzależniony jest w dużej mierze od autorów podejmujących ten temat. Widać tutaj merytoryczną zbieżność, jaka istnieje w dość wieloznacznym podejściu do samej edukacji środowiskowej, jak i pojęcia „świadomości ekologicznej”

Klimat ponad podziałami politycznymi

Cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych w tym oczywiście, przede wszystkim ditlenku węgla. Czy politycy wywiązali się z tego obowiązku?

Na narty na Kasprowy Wierch

Czy wybierasz się na narty na Kasprowy Wierch? Powinno to być dość retoryczne pytanie. Niestety wygląda na to, że nasza decyzja nie będzie jedynie uwarunkowana pogodą.

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Główną ideą autora jest wskazanie na konieczność holistycznego podejścia do problemu kształtowania środowiska przyrodniczego, gwarantując tym samym lepsze rozumienie środowiska i procesów w nim zachodzących.

  • Od września 2016 Magazyn Ekoforum.eu otrzymał całkowicie zmieniony layout dostosowany do nowych projektów merytorycznych, w których istotną pozycję zajmuje problematyka konsultingu.
  • Zmieniony został charakter merytoryczny witryny z informacyjnego na magazyn tematyczny o charakterze popularno-naukowym.
  • Witryna EkoForum.eu stała się platformą internetową dla działalności konsultingowej i opiniotwórczej w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • Uruchomiona została inicjatywa powołania platformy konsultingowej ThinkTank EkoForum.eu w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało Studio EkoForum.eu
  • Na witrynie EkoForum.eu pojawi się całkowicie nowy równolegle prowadzony projekt Life EkoForum. Projekt ten będzie poświęcony problematyce naszego funkcjonowania w środowisku.

Na narty na Kasprowy Wierch

Czy wybierasz się na narty na Kasprowy Wierch? Powinno to być dość retoryczne pytanie. Niestety wygląda na to, że nasza decyzja nie będzie jedynie uwarunkowana pogodą.

Czy powinno się regulować rzeki?

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Zdegradowana gmina podwarszawska

Miejscem w którym zabrakło już nie tylko postaw proekologicznych, ale również podstawowej wiedzy o konsekwencjach podejmowanych decyzji przez rządzących jest wieś Truskaw w gminie Izabelin.

Co dalej z Zakopanem?

Coraz bardziej „instrumentalne” traktowanie Tatr oraz Zakopanego, pociąga za sobą określone konsekwencje. Wiąże się to z chaotycznie rozbudowującą się bazą turystyczną, a także mieszkaniową miasta.

Klimat ponad podziałami politycznymi

Cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych w tym oczywiście, przede wszystkim ditlenku węgla. Czy politycy wywiązali się z tego obowiązku?

Na narty na Kasprowy Wierch

Czy wybierasz się na narty na Kasprowy Wierch? Powinno to być dość retoryczne pytanie. Niestety wygląda na to, że nasza decyzja nie będzie jedynie uwarunkowana pogodą.

Czy powinno się regulować rzeki?

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Ochrona środowiska w Polsce fikcja, czy rzeczywistość?

Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że problematyka w zakresie Ochrony Środowiska „rządzi się”, można powiedzieć całkowitą przypadkowością. Na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku.

Antropogeniczna inwestycja KPN na polanie Lipków

Tekst powstał w wyniku obserwacji zaskakującej inwestycji KPNu zrealizowanej w ostrej granicy z cmentarzem położonym w Lipkowie w gminie Stare Babice.

Zdegradowana gmina podwarszawska

Miejscem w którym zabrakło już nie tylko postaw proekologicznych, ale również podstawowej wiedzy o konsekwencjach podejmowanych decyzji przez rządzących jest wieś Truskaw w gminie Izabelin.

Co dalej z Zakopanem?

Coraz bardziej „instrumentalne” traktowanie Tatr oraz Zakopanego, pociąga za sobą określone konsekwencje. Wiąże się to z chaotycznie rozbudowującą się bazą turystyczną, a także mieszkaniową miasta.

Podtopiona Warszawa to brak zrównoważonego rozwoju miasta

Podtopiona Warszawa dowodzi na brak zrównoważonego rozwoju miasta. Brak zrównoważonego rozwoju w podejściu do przestrzeni miejskiej jest widoczny na każdym kroku.

Betonowanie cieków wodnych

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Niebezpieczne drogi rowerowe w gminie Czosnów

Od tras rowerowych wymaga się obecnie, aby pełniły nie tylko rolę miejsca do rekreacji, ale również stanowiły nową alternatywę komunikacyjną. Niestety, nie wszyscy decydenci zdają sobie z tego sprawę.

Dyktatura wszechogarniającej industrializacji

Na łamach nowego Magazynu EkoForum.eu będziemy zajmować się naszym środowiskiem w sposób holistyczny, tak jak nikt inny tego nie robi.

10 grzechów głównych przy tworzeniu gminnych strategii rozwoju

Przy tworzeniu gminnych strategii rozwoju powstaje, coraz więcej wątpliwości i niedomówień. Błędy jakie powstają podczas ich tworzenia, będą niestety skutkować na kolejne lata, a może i dziesiątki lat.

Kto zimą zarządza Kasprowym Wierchem w Tatrach?

W obecnie panującym klimacie nie ma możliwości bezpiecznego uprawiania narciarstwa na Kasprowym Wierchu w oparciu jedynie o warunki naturalne.

Pomysł na degradację Warszawskiej Starówki

Rdzenni mieszkańcy Starego Miasta w Warszawie kolejny raz tej zimy muszą znosić niezwykłą uciążliwość, jaką im zafundowały władze miasta w postaci rozkładanego sztucznego lodowiska w dodatku cały zimowy sezon spływającego raczej wodą, a nie lodem.

Błędy w akademickiej edukacji na kierunkach administracji publicznej

Proce edukacji naszych kadr dla administracji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, bez kształtowania ich świadomości proekologicznej z pewnością doprowadzi do dalszej degradacji środowiska przyrodniczego w całym kraju.

Czy od roku 2035 Himalaje bez lodowców?

Efekt globalnego ocieplenia jest to przede wszystkim, wielki biznes i wielkie pieniądze, gdzie dla rzeczywistych problemów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego pozostaje niewiele już miejsca.

Wyprzedaż KPN?

W lipcu i sierpniu 2015 Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadziła gigantyczną ścinkę drzew na obszarze około 10 hektarów w granicach parku narodowego.

„Ekologiczne” autostrady

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w większości realizowanych inwestycji w naszym kraju, nie prowadzi się równolegle prac w zakresie zabezpieczenia ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Czy tak jest w przypadku budowy autostrad?

Świat z góry

Magazyn EkoForum.eu poleca swoją recenzję filmu dokumentalnego pt. Świat z góry (THE WORLD FROM ABOVE).

Ocena projektu strategii rozwoju dla gminy Izabelin

Strategia rozwoju jest dokumentem, w którym opracowuje się kierunki rozwoju, a nie planuje konkretne inwestycje z wyliczeniami ich kosztu realizacji. 

Strategie rozwoju gmin w wydaniu krajowym

Zarządzanie gminą to nie jest jakieś tam administrowanie w budynku jej siedziby, ale przede wszystkim konkretne oddziaływanie na jej przestrzeń i zasoby.

Kto stoi w UE za polityką oceny oddziaływania na środowisko?

Brak jednolitej polityki unijnej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ma bezpośredni wpływ na skuteczność kształtowania i ochrony środowiska.

„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

Wielu wójtów nie ukrywa (co widać w przyjętych strategiach rozwoju), że w swoich planach ma chęć przeprowadzania odlesiania na rzecz budowy nowych osiedli pod hasłam pt. Róbmy swoje za wszelką cenę”.

Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

Kto i na jakiej podstawie wycina drzewa w Kampinoskim Parku Narodowym wręcz na skalę skalę przemysłową?

Likwidacja kolejnej jednostki PAN Centrum Badań Ekologicznych

Decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 września 2013 roku, zostało zlikwidowane Centrum Badań Ekologicznych.

Gminne systemy melioracji

W ostatnim okresie, jednym z bardzo niepokojących zjawisk jest likwidacja infrastruktury gminnych systemów melioracji. Polega to na zastępowaniu terenów, pełniących rowy melioracyjne (odwadniające) w „lukratywne” działki budowlane.

Bezradność Komisji Europejskiej

Narastający wpływ czynników składających się na antropopresję, bezpośrednio zaczyna zagrażać różnorodności biologicznej.

1509, 2016

Nowa odsłona odmienionego Magazynu EkoForum.eu

Zgodnie ze złożoną noworoczną obietnicą udostępniona zostaje nowa odsłona Magazynu EkoForum.eu Jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu.

606, 2015

Kto podpalił las w Kampinoskim Parku Narodowym?

Spaliło się ponad 8 ha lasu w Kampinoskim Parku Narodowym, niedaleko Cmentarza w Palmirach. Jak do tego doszło?

2410, 2014

Otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

Otwarcie nowego budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Sposób podejścia do problematyki metodyki w holistycznej edukacji środowiskowej, uzależniony jest w dużej mierze od autorów podejmujących ten temat. Widać tutaj merytoryczną zbieżność, jaka istnieje w dość wieloznacznym podejściu do samej edukacji środowiskowej, jak i pojęcia „świadomości ekologicznej”

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Główną ideą autora jest wskazanie na konieczność holistycznego podejścia do problemu kształtowania środowiska przyrodniczego, gwarantując tym samym lepsze rozumienie środowiska i procesów w nim zachodzących.

Internet, źródło naukowej informacji w ochronie środowiska

Gwałtowny rozwój Internetu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, stwarza nowe możliwości pozyskiwania informacji nie tylko w ochronie środowiska. Nie wszystkie te informacji są jednak wiarygodne. Czym się kierować w ich rozpoznawaniu.

Prawidłowe zarządzanie agroekosystemem źródłem zdrowej żywności

Produkcją zdrowej żywności od lat interesują się nie tylko kraje wysoko rozwinięte, ale również te które upatrują w tej branży swojej szansy eksportowej. Polska z pewnością po części, należy właśnie do tej grupy krajów, dlatego powinna szczególnie kultywować ten kierunek produkcji rolnej.

Nowy Magazyn EkoForum.eu akademicką platformą konsultingową

Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona. (Wkrótce szczegóły)

O miejscach

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o różnych miejscach zlokalizowanych w kraju, w których dostrzegają brak zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o różnych miejscach zlokalizowanych w kraju, w których dostrzegają brak zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

O nas

W tej kategorii prezentujemy ludzi wszystkich profesji ich pasje, profesjonalizm w uprawianym zawodzie, stosunek do środowiska przyrodniczego i do samych siebie.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy ludzi wszystkich profesji ich pasje, profesjonalizm w uprawianym zawodzie, stosunek do środowiska przyrodniczego i do samych siebie.

O nauce

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi na temat rozwoju nauki w zrównoważonym środowisku oraz sylwetki wybitnych Polskich naukowców z zakresu nauk przyrodniczych.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi na temat rozwoju nauki w zrównoważonym środowisku oraz sylwetki wybitnych Polskich naukowców z zakresu nauk przyrodniczych.

O biznesie

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o ich indywidualnej drodze rozwoju w biznesie i roli, jaką odegrało środowisko w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o ich indywidualnej drodze rozwoju w biznesie i roli, jaką odegrało środowisko w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Nowy projekt ThinkTank EkoForum.eu

Projekt nowej platformy konsultingowej ThinkTank na EkoForum.eu W ramach tego projektu oferujemy kompleksowe doradztwo dla inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w zakresie realizacji inwestycyjnych procedur, związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania zasobami środowiska. (Wkrótce szczegóły)

Nowy Projekt Studio EkoForum.eu #3 filmowe zwiastuny poniżej

Nowe podejście do problemów zasobów środowiska! Nowy styl, nowe wartości merytoryczne & dużo więcej już niedługo!

Partner projektu EkoForum.eu
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej, dostosowania jej do indywidualnych potrzeb, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej witryny, bez zmiany ustawień używanej przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik zgadza się na instalacje na używanym urządzeniu końcowym plików cookies i akceptuje politykę stosowania plików cookies opisaną w Polityce Prywatności.