Oferta publikacji

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

Nasza oferta dotyczy, możliwości autorskiej publikacji w zakresie problematyki realizowanej w ramach Magazynu ekoforum.eu.

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu jest otwarta na współprace z każdą społecznością dla której istotne są problemy szeroko rozumianej ochrony środowiska.

 

Nasza Misja

 

Projekt EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą konsultingową wspierającą zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.

 

 

Z apraszamy do współpracy, między innymi pracowników administracji publicznej, nauczycieli, studentów kierunków ochrona środowiska. Oferujemy dla Was możliwość publikacji na ekoforum.eu artykułu z problematyki którą się zajmujemy.
Szczególnie jesteśmy otwarci na teksty o charakterze społecznym, w których poruszane są problemy lokalnych inicjatyw środowiskowych, dostępu do zasobów środowiska przyrodniczego, strategii zrównoważonego zarządzania gminami, czy też edukacji proekologicznej.
Przed przygotowaniem tekstu do publikacji prosimy o kontakt w celu omówienia tematu który chcą Państwo opisać i uzgodnienia warunków przygotowania publikacji (wielkość tekstu, zdjęcia itp.).

 


Wydawcą Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu
wraz z projektem merytorycznym i informatycznym jest
dr Jan Sandner
Kierownik Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Kontakt telefoniczny: +48 22 380 96 62
Zapraszamy do współpracy w obszarze naszej problematyki

 

 

AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Mapa strony ekoforum.eu
Redakcja Ekoforum.eu