Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

Oferta publikacji na witrynie
Akademicka Platforma Konsultingowa
EkoForum.eu


Z apraszamy do współpracy, między innymi pracowników administracji publicznej, nauczycieli, studentów kierunków ochrona środowiska. Oferujemy dla Was możliwość publikacji na ekoforum.eu artykułu z problematyki którą się zajmujemy.
Szczególnie jesteśmy otwarci na teksty o charakterze społecznym, w których poruszane są problemy lokalnych inicjatyw środowiskowych, dostępu do zasobów środowiska przyrodniczego, strategii zrównoważonego zarządzania gminami, czy też edukacji proekologicznej.
Przed przygotowaniem tekstu do publikacji prosimy o kontakt w celu omówienia tematu który chcą Państwo opisać i uzgodnienia warunków przygotowania publikacji (wielkość tekstu, zdjęcia itp.).
Propozycje współpracy prosimy przesyłać na mail:


Wydawcą Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu
wraz z projektem merytorycznym i informatycznym jest dr Jan Sandner
pracownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody INB-CEiE
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


AUTOPROMOCJAAUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Kontakt ekoforum.eu