Funkcjonowanie parków narodowych w oparciu o ustawodawstwo krajowe, nie powinno budzić żadnych wątpliwości. Oczywiście chodzi o te wątpliwości, które związane są z szeroko rozumianą problematyką ochrony zasobów środowiska.
Głównym zadaniem powoływanych parków narodowych jest ochrona zasobów przyrody znajdujących się na danym terenie. Niestety prawdopodobnie postępujący kryzys ekonomiczny i brak środków finansowych, powoduje szukanie dochodów w postaci sprzedaży własnych chronionych zasobów.
Taką sytuację spotykamy w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie od ponad roku trwa na niespotykaną skalę wycinka zdrowego drzewostanu. Proces ten odbywa się w różnych częściach obszaru KPN u (Kampinoski Park Narodowy) i prowadzony jest na zasadzie przerzedzania drzewostanu.
Zaniepokojeni tym faktem są jedynie okoliczni mieszkańcy.
Władze KPN u (Kampinoski Park Narodowy) twierdzą, że wycina się drzew tyle, co zawsze dla dobra funkcjonowania całości ekosystemu. Dlaczego w parku narodowym w ogóle dochodzi do wycinania zdrowych drzew na taką skalę?
Kto jest za to odpowiedzialny?
Mam nadzieję, że nie odbywa się to za cichym przyzwoleniem rady naukowej KPN u (Kampinoski Park Narodowy), bo w ten sposób straciłaby ona do końca swoją i tak już mocno nadszarpniętą wiarygodność.

Wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym (na handel?) rozpoczęły się na skalę przemysłową począwszy od roku 2015.

Zobacz podobne teksty

Back to Top