Hi, I'm Jan Sandner!

Ekoforum.eu zmienia się w nowy projekt który już wkrótce zostanie przedstawiony. Niektóre teksty z akademickiego magazynu proekologicznego pozostaną w archiwum. Natomiast nowy projekt powstanie na nowej specjalnie skrojonej do tego celu platformie internetowej. Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego już wkrótce więcej informacji. Projekt EkoForum.eu był i pozostanie autorski. Jednak wszystko inne ulegnie wkrótce zmianie. Zmianie nie ulegnie jedynie problematyka, czyli szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami przyrodniczego. Celem przewodnim będzie edukacja oraz konsulting w obszarze podejmowanej tematyki.

Projekt Statutu Fundacji
2019
Back to Top