Przede wszystkim nie szkodzić!
Nowa lokalizacja dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK budzi coraz większe kontrowersje w gminie Izabelin.
05/11/2019
dr Jan Sandner
Zakopane nie dla pieszych turystów
Dlaczego w sezonie turystycznym całkowicie zablokowano przejście, pomiędzy bardzo ważnymi rejonami Zakopanego?
23/09/2019
dr Jan Sandner
Gminne systemy melioracji
Kolejne tragedie spowodowane powodziami, czy podtopieniami unaoczniły nam bezmiar nieodpowiedzialności w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym.
26/11/2018
dr Jan Sandner
Kto zarządza tym miastem?
Dlaczego rdzenni mieszkańcy Starego Miasta w Warszawie nie będą głosować na kolejną kadencję władz miasta (PO) bez względu na to kto tą osobą będzie?
22/09/2018
dr Jan Sandner
Uliczne wysepki, a sprawa SMOGu
Obłędna budowa kolejnych wysepek w Warszawie, to dalszy niekontrolowany wzrost zagrożenia występowania SMOGu w tym mieście.
16/09/2018
dr Jan Sandner
Lasy za samochody BMWi3
Nasze lasy za samochody elektryczne BMWi3. Tak wygląda elektromobilność w naszych lasach państwowych. Sprawa ta jest bulwersująca z wielu powodów.
25/08/2018
dr Jan Sandner
Nie dla konurbacji warszawskiej
Gmina Izabelin w dniu jutrzejszym (19-04-2017) zwołuje nadzwyczajną sesję w kwestii uchwalenia terminu referendum w sprawie włączenia jej do metropolii warszawskiej.
26/04/2017
dr Jan Sandner
Klimat ponad podziałami politycznymi
Cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych w tym oczywiście, przede wszystkim ditlenku węgla. Czy politycy wywiązali się z tego obowiązku?
11/09/2016
dr Jan Sandner
Kto w EC stoi za polityką oddziaływania na środowisko?
Brak jednolitej polityki unijnej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ma bezpośredni wpływ na skuteczność kształtowania i ochrony środowiska.
04/07/2016
dr Jan Sandner
Podtopiona Warszawa, a antropogenizacja miasta
Podtopiona Warszawa po każdym większym nawalnym nawet krótkotrwałym deszczu dowodzi braku zrównoważonego rozwoju miasta.
26/08/2016
dr Jan Sandner
Edukacja pro-ekologiczna dla administracji publicznej
Proces edukacji naszych kadr dla administracji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, bez kształtowania ich świadomości proekologicznej z pewnością doprowadzi do dalszej degradacji środowiska przyrodniczego w całym kraju.
25/01/2016
dr Jan Sandner
Czy od roku 2035 Himalaje bez lodowców?
Efekt globalnego ocieplenia jest to przede wszystkim, wielki biznes i wielkie pieniądze, gdzie dla rzeczywistych problemów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego pozostaje niewiele już miejsca.
02/01/2016
dr Jan Sandner
Ocena projektu strategii rozwoju dla gminy Izabelin
Strategia rozwoju jest dokumentem, w którym opracowuje się kierunki rozwoju, a nie planuje konkretne inwestycje z wyliczeniami ich kosztu realizacji. 
27/08/2015
dr Jan Sandner
Świat z góry - (THE WORLD FROM ABOVE)
Magazyn EkoForum.eu poleca autorską recenzję filmu dokumentalnego pt. Świat z góry (THE WORLD FROM ABOVE).
20/08/2015
dr Jan Sandner
Kto podpalił las w Kampinoskim Parku Narodowym?
Spaliło się ponad 8 ha lasu w Kampinoskim Parku Narodowym, niedaleko Cmentarza w Palmirach. Jak do tego doszło?
06/06/2015
dr Jan Sandner
Strategie rozwoju gmin w wydaniu krajowym
Zarządzanie gminą to nie jest jakieś tam administrowanie w budynku jej siedziby, ale przede wszystkim konkretne oddziaływanie na jej przestrzeń i zasoby.
27/04/2015
dr Jan Sandner
Akademicki plagiat
O plagiacie zaczynają rozmawiać praktycznie wszyscy zajmujący się problematyką edukacji, nauki, czyli wszędzie tam, gdzie powinno się tworzyć tzw. wartość dodaną.
27/04/2015
dr Jan Sandner
Wody gruntowe groźne jak rzeki
Kolejne powodzie, przeplatane upałami spowodowały ogromne straty finansowe, ale również i społeczne. Przykładem błędnej polityki środowiskowej jest gmina Izabelin, koło Warszawy. Istotna część decyzji związanych z miejscowym planem zagospodarowania, stoi w sprzeczności ze środowiskiem przyrodniczym.
09/04/2014
dr Jan Sandner
Kasprowy Wierch od lat nie dla narciarzy?
Kasprowy Wierch pomimo, że leży w Tatrach nigdy swoimi warunkami śniegowymi specjalnie, nie rozpieszczał narciarzy.
13/01/2014
dr Jan Sandner
Bezpieczne stoki narciarskie
Sprowokowany wchodzącą w życie nową ustawą o bezpieczeństwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, chciałbym podjąć ten temat, ale trochę od innej strony.
04/01/2012
dr Jan Sandner
Nowy wymiar katastrofy w Fukushima Daiichi
Katastrofa elektrowni atomowej Fukushima Daichi, okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano, jak przyznaje sam japoński jej operator firma TEPCO.
19/06/2011
dr Jan Sandner
Katastrofa elektrowni atomowej Fukushima Daichi
Awaria elektrowni atomowej Fukushima Daichi w Japonii, wbrew wstępnym opiniom różnych „specjalistów” okazała się prawdziwą katastrofą.
24/04/2011
dr Jan Sandner
Bezradność Komisji Europejskiej
Narastający wpływ czynników składających się na antropopresję, bezpośrednio zaczyna zagrażać różnorodności biologicznej.
01/02/2011
dr Jan Sandner
Czy oczyszczalnia ścieków zaleje KPN?
Jeszcze do niedawna obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, stanowił strefę buforową specjalnego znaczenia dla ochrony zasobów przyrodniczych. Czy coś się zmieniło?
28/01/2011
dr Jan Sandner
Podtopione gminy część II
Trwające ocieplenie, spowodowało gwałtowne topnienie śniegu. W wyniku tego procesu mamy wzrastające zagrożenie, zarówno ze strony cieków powierzchniowych, jak i podziemnych.
16/01/2011
dr Jan Sandner
Podtopione gminy część I
Ostatnie fluktuacje klimatyczne spowodowane, szeregiem globalnych procesów przyrodniczych, coraz intensywniej oddziaływają na stan środowiska mierzonego w skali mikro.
09/01/2011
dr Jan Sandner
Powrót do góry - Back to Top