Duże zdziwienie budzi, nie tylko tryb powołania nadzwyczajnej sesji, ale również jej temat. W obecnej sytuacji należy uznać, że jest to działanie wyłącznie polityczne, nie poparte żadnymi konkretnymi ustaleniami. Śmiem twierdzić, że w kwestii ustawy o metropolii warszawskiej mało kto z mieszkańców gminy Izabelin ma jakąś wiedzę. Jeżeli takie referendum zostanie uchwalone, mieszkańcy, będą mieli wielki problem z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jeżeli już udadzą się na takie głosowanie, to będą się kierować przede wszystkim intuicją, albo niesprawdzonymi pogłoskami.
W obecnej chwili nie jest to odpowiedni czas na tego typu działania, w dodatku niezwykle kosztowne. Wynik tego referendum, nie przyczyni się ani do poprawy jakości zarządzania naszą gminą, a wręcz przeciwnie, może spowodować jeszcze większy podział wśród mieszkańców.
Pomysł podłączenia gmin podwarszawskich do metropolii uważam, jako dalece nieprzemyślany. Nie jest on nowy. Nie raz wspominało o nim PO. Jednak w tym okresie stanowi, jak gdyby przeniesienie na nasz teren podobnego organizmu, jaki powstał dla obszaru Górnego Śląska.
W tym wypadku jednak należy pamiętać o tym, że Górny Śląsk rządzi się zupełnie innymi prawami, zarówno gospodarczymi, jak i społecznymi.
Obszar ten nazywany był przez geografów konurbacją. Z pojęciem tym wiązała się specyfika tego terenu. Składa się na to wiele czynników. Jednak na pierwszym miejscu decyduje o tym czynnik powiązań gospodarczych. Czyli mamy tam wiele miast (23) powiązanych ze sobą w większym, lub mniejszym stopniu ekonomicznie. W tej sytuacji rozdrobnienie tego swoistego obszaru w postaci wielu gmin zarządzanych w sposób niezależny od całości tego organizmu wpływało w rezultacie bardzo niekorzystnie na standard życia mieszkańców.
Wszystkie te czynniki uzasadniały powołanie dla tego terenu tzw. Metropolii Śląska.
W przypadku Warszawy i gmin podwarszawskich jest zupełnie inna sytuacja. Przede wszystkim gminy te nie stanowiły konurbacji. Powstawały one na zupełnie innych zasadach, głównie jako obszary satelitarne wokół aglomeracji w postaci miast sypialni. Po okresie transformacji doszło do zwiększenia zróżnicowania gospodarczo-społecznego wśród tych gmin. Jedne z nich stały się bardziej przemysłowe inne wręcz przeciwnie.
Są to typowe gminy, których głównym zadaniem jest stworzyć jak najlepsze warunki środowiskowe do mieszkania.
W większości przypadków mieszkańcy tych gmin są pracownikami różnych instytucji w mieście Warszawa. Czyli jest powiązanie, ale polegające przede wszystkim na konieczności sprawnego przedostania się do miasta. Jest to główny czynnik, który ma uzasadniać konieczność powołania metropolii warszawskiej.
Wydaje mi się, że jest to niewystarczający powód, aby zmieniać całkowicie specyfikę zarządzania gminami podwarszawskimi. Nie po to gminy te z większym, lub mniejszym trudem się wydzieliły, aby teraz wszystkie istotne decyzje w ich imieniu zapadały w odległym Ratuszu Miasta Warszawy.
Dzięki obecnie obowiązującemu podziałowi gminnemu społeczność lokalna staje się coraz bardziej odpowiedzialna za swoje decyzje. Jest to jedna z najważniejszych cech, jaką powinno charakteryzować się nowoczesne społeczeństwo. Wprowadzenie metropolii warszawskiej, w dużej mierze odbierze mu tą ważną rolę, niezbędną w prawidłowym kształtowaniu „Małych Ojczyzn”.

Zobacz podobne teksty

Back to Top