Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zasady zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.
Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby włączyć się w nasze działania o zasięgu ogólnokrajowym do współpracy we wszystkich projektach podejmowanych przez Magazyn EkoForum.eu oraz Platformę ThinkTank EkoForum.
Trzeba pamiętać o tym, że siła opinii publicznej, może stać się skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego. Zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego, to najlepsza gwarancja dla naszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Więcej informacji o EkoForum.eu

Motto Magazynu EkoForum.eu to przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

ThinkTank EkoForum.eu

W ramach projektu EkoForum.eu oferujemy kompleksowe doradztwo dla instytucji państwowych (gminy, ministerstwa itp.), prywatnych, wszelkiego typu organizacji (stowarzyszenia, fundacje), osób prywatnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, w tym zarządzania zasobami środowiska.

Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
Projekt EkoForum jest otwarty na wszelkie problemy związane z problematyką zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Jeśli Państwo dostrzegają nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami w swojej gminie prosimy o kontakt i przesłanie opisu problemu. Przesyłając tekst prosimy o informację, jakiej pomocy Państwo oczekują?
Czy chodzi, tylko o upublicznienie w mediach opisywanego problemu, czy również o merytoryczne konsultacje naszego akademickiego zespołu specjalistów?
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail znajdujący się na wizytówce poniżej. Witryna EkoForum.eu nie posiada własnego formularza zgłoszeniowego.
Adres Korespondencyjny EkoForum.eu
Magazyn EkoForum.eu
ul. Tetmajera 1, Skr. pocz. 164, 05-080 Izabelin k. Warszawy, Poland
Adres Biura ThinkTank EkoForum.eu
ThinkTank EkoForum.eu
Rynek Nowego Miasta 25/6, 00-229 Warszawa, Poland
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Ekologii i Bioetyki
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938, Poland
(Budynek 24 CLNP), p.405) +48 22 3809662
Projekty naukowe, edukacyjne z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska realizowane są wraz z zespołem naukowców i praktyków z Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska UKSW.
Wróć do góry - Back to Top