Już wkrótce nowy projekt opiniotwórczo-konsultingowy 2021 po pandemii.

Ekoforum.eu zmienia się w nowy projekt który już wkrótce zostanie przedstawiony. Niektóre teksty z akademickiego magazynu proekologicznego pozostaną w archiwum. Natomiast nowy projekt powstanie na nowej specjalnie skrojonej do tego celu platformie internetowej.Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego już wkrótce więcej informacji.Projekt EkoForum.eu był i pozostanie autorski. Jednak wszystko inne ulegnie wkrótce zmianie. Zmianie nie ulegnie jedynie problematyka, czyli szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami przyrodniczego. Celem przewodnim będzie edukacja oraz konsulting w obszarze podejmowanej tematyki.

Magazyn EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą internetową wspierająca zasady zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. 
Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.
Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby włączyć się w nasze działania o zasięgu ogólnokrajowym do współpracy we wszystkich projektach podejmowanych przez Magazyn EkoForum.eu, w tym jego platformę konsultingową.
Trzeba pamiętać o tym, że siła opinii publicznej, może stać się skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego. Zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego, to najlepsza gwarancja dla naszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Więcej informacji o EkoForum.eu

Motto Magazynu EkoForum.eu to przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

Akademicki konsulting EkoForum.eu

W ramach projektu EkoForum.eu oferujemy kompleksowe doradztwo dla instytucji państwowych (gmin, ministerstw itp.), prywatnych, wszelkiego typu organizacji (stowarzyszeń, fundacji), osób prywatnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, w tym zarządzania zasobami środowiska.
Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
Projekt EkoForum jest otwarty na wszelkie problemy związane z problematyką zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Jeśli Państwo dostrzegają nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami w swojej gminie prosimy o kontakt i przesłanie opisu problemu. Przesyłając tekst prosimy o informację, jakiej pomocy Państwo oczekują?
Czy chodzi, tylko o upublicznienie w mediach opisywanego problemu, czy również o merytoryczne konsultacje naszego akademickiego zespołu specjalistów?
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail znajdujący się na wizytówce znajdującej się w oknie ekranu komputera na zdjęciu poniżej. Witryna EkoForum.eu nie posiada własnego formularza zgłoszeniowego.
Projekty naukowe, edukacyjne z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska realizowane są wraz z zespołem naukowców i praktyków, między innymi w Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznym i GIS na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).
Back to Top