Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zasady zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.
Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby włączyć się w nasze działania o zasięgu ogólnokrajowym do współpracy we wszystkich projektach podejmowanych przez Magazyn EkoForum.eu w tym Platformę konsultingową ThinkTank EkoForum.
Trzeba pamiętać o tym, że siła opinii publicznej, może stać się skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego. Zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego, to najlepsza gwarancja dla naszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Więcej informacji o EkoForum.eu

Motto Magazynu EkoForum.eu to przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

ThinkTank EkoForum.eu

W ramach projektu EkoForum.eu oferujemy kompleksowe doradztwo dla instytucji państwowych (gminy, ministerstwa itp.), prywatnych, wszelkiego typu organizacji (stowarzyszenia, fundacje), osób prywatnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, w tym zarządzania zasobami środowiska.
Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
Projekt EkoForum jest otwarty na wszelkie problemy związane z problematyką zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Jeśli Państwo dostrzegają nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami w swojej gminie prosimy o kontakt i przesłanie opisu problemu. Przesyłając tekst prosimy o informację, jakiej pomocy Państwo oczekują?
Czy chodzi, tylko o upublicznienie w mediach opisywanego problemu, czy również o merytoryczne konsultacje naszego akademickiego zespołu specjalistów?
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail znajdujący się na wizytówce poniżej. Witryna EkoForum.eu nie posiada własnego formularza zgłoszeniowego.
Projekty naukowe, edukacyjne z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska realizowane są wraz z zespołem naukowców i praktyków w Zakładzie Modelowania i Waloryzacji Środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
(Budynek 24 CLNP), p.405) +48 22 3809662
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Department of Modeling and Valorization of the Environment
Wóycickiego str. 1/3, building 24, room 405, 01-938 Warsaw, Poland
Wróć do góry - Back to Top