ThinkTank EkoForum2018-10-27T20:44:46+00:00

ThinkTank EkoForum.eu Konsulting
Platforma na Rzecz Zrównoważonych Zasobów Środowiska

Kompleksowe doradztwo dla jednostek administracji państwowej każdego szczebla, firm prywatnych, instytucji non profit, mediów.

Problemy zarządzania procesem edukacji środowiskowej w agrobiznesie

Pojęcie „agrobiznes” w naszym kraju pojawiło się zaraz po okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90, zastępując częściowo, takie pojęcia jak „gospodarka żywnościowa” oraz „kompleks rolno-przemysłowy”. Pomimo znacznego upływu czasu do dnia dzisiejszego, nie stworzono spójnej naukowo weryfikowalnej definicji pojęcia „agrobiznes”.

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Główną ideą autora jest wskazanie na konieczność holistycznego podejścia do problemu kształtowania środowiska przyrodniczego, gwarantując tym samym lepsze rozumienie środowiska i procesów w nim zachodzących.

Prawidłowe zarządzanie agroekosystemem źródłem zdrowej żywności

Produkcją zdrowej żywności od lat interesują się nie tylko kraje wysoko rozwinięte, ale również te które upatrują w tej branży swojej szansy eksportowej. Polska z pewnością po części, należy właśnie do tej grupy krajów, dlatego powinna szczególnie kultywować ten kierunek produkcji rolnej.

Człowiek a zrównoważone środowisko przyrodnicze

Potrzeba pełniejszego zrozumienia otaczającego nas świata wraz ze wszystkimi jego uwarunkowaniami, staje się coraz istotniejszą koniecznością. Człowiek na przestrzeni wieków, zawsze dążył do poznania otaczającego go środowiska przyrodniczego.

Korzystaj z naszych usług

Magazyn EkoForum.eu #1 wśród akademickich platform proekologicznych

Nowa edycja EkoForum.eu to jednocześnie platforma konsultingowa wspomagająca proces zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości2018-08-31T11:23:48+00:00
Pomysł na degradację Warszawskiej Starówki2016-09-05T23:20:18+00:00
Masowe wycinki drzew w KPN2016-09-05T20:50:18+00:00
Inwestycja KPN na Polanie Lipków2016-09-06T00:50:37+00:00

Platforma ThinkTank EkoForum.eu wraz z Zakładem Modelowania i Waloryzacji Środowiska UKSW oferuje usługi konsultingowe, projektowe, audytu w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz produkcji zdrowej żywności.

Dotyczą one przygotowywania specjalistycznych projektów z obszaru problematyki zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.  Szczególnie specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytu strategii rozwoju gmin wraz z problematyką monitoringu środowiska. Przeprowadzamy również projekty waloryzacji terenów z punktu widzenia kierunków jego zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem, możliwości produkcji zdrowej żywności.

Strona Frontowa Magazynu EkoForum.eu