Project Description

Rdzenni mieszkańcy Starego Miasta w Warszawie kolejny raz tej zimy muszą znosić niezwykłą uciążliwość, jaką im zafundowały władze miasta w postaci rozkładanego sztucznego lodowiska w dodatku cały zimowy sezon spływającego raczej wodą, a nie lodem. Pomysł jego posadowienia właśnie w tym miejscu wiąże się, nie tylko z kompletnym nie liczeniem się z mieszkańcami, ale prowadzi również do degradacji tego terenu. Degradacja ta przejawia się na wiele sposobów. Związana jest bezpośrednio z działaniem całkowicie niewydolnych urządzeń chłodzących lód, ale również z zajęciem znacznej przestrzeni przez zabudowania towarzyszące tej inwestycji, bynajmniej nie mające nic wspólnego z charakterem tego miejsca. Nie wiem, jak może dojść do zbudowania tego typu obiektu w miejscu które jest pod opieką konserwatora zabytków. Kuriozum tej sytuacji jest tym większe, że w okolicznych mieszkaniach zabrania się nawet przeprowadzenia remontu na przykład w postaci ich odmalowania bez zezwolenia konserwatora zabytków. W tym wypadku ponieważ inwestorem jest miasto, jak widać można sobie pozwolić na wszystko. Postawić szpetne budy zaplecza lodowiska, wyjący generator, ubikacje od których odór idzie na cały Rynek Starego Miasta.