Life EkoForum2018-08-31T11:23:36+00:00

Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona.

Kategorie Projektu Life EkoForum.eu

O miejscach

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o różnych miejscach zlokalizowanych w kraju, w których dostrzegają brak zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o różnych miejscach zlokalizowanych w kraju, w których dostrzegają brak zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

O nas

W tej kategorii prezentujemy ludzi wszystkich profesji ich pasje, profesjonalizm w uprawianym zawodzie, stosunek do środowiska przyrodniczego i do samych siebie.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy ludzi wszystkich profesji ich pasje, profesjonalizm w uprawianym zawodzie, stosunek do środowiska przyrodniczego i do samych siebie.

O nauce

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi na temat rozwoju nauki w zrównoważonym środowisku oraz sylwetki wybitnych Polskich naukowców z zakresu nauk przyrodniczych.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi na temat rozwoju nauki w zrównoważonym środowisku oraz sylwetki wybitnych Polskich naukowców z zakresu nauk przyrodniczych.

O biznesie

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o ich indywidualnej drodze rozwoju w biznesie i roli, jaką odegrało środowisko w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Kategoria w przygotowaniu

W tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o ich indywidualnej drodze rozwoju w biznesie i roli, jaką odegrało środowisko w podejmowaniu kluczowych decyzji.
  • Od grudnia 2017 Magazyn Ekoforum.eu otrzymał całkowicie zmieniony layout dostosowany do nowych projektów merytorycznych, w których istotną pozycję zajmuje problematyka konsultingu.

  • Zmieniony został charakter merytoryczny witryny z informacyjnego na magazyn tematyczny o charakterze popularno-naukowym.

  • Witryna EkoForum.eu stała się platformą internetową dla działalności konsultingowej i opiniotwórczej w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • Uruchomiona została platforma konsultingowa ThinkTank EkoForum.eu w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami.

  • W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało Studio EkoForum.eu

  • Na witrynie EkoForum.eu przygotowywany jest nowy multimedialny projekt Life EkoForum. Projekt ten będzie poświęcony problematyce naszego funkcjonowania w środowisku.

Strona Frontowa Magazynu EkoForum.eu