#4 edycja Magazynu EkoForum.eu platformą opiniotwórczą i konsultingową

Magazyn EkoForum.eu jest akademicką platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.

Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania na EkoForum.eu do współpracy we wszystkich projektach EkoForum.eu. Siła opinii publicznej, może stać się skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego.

Platforma EkoForum.eu

Jest platformą publicystyczną i zarazem opiniotwórczą w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska.
Jest to nowy projekt powołany w ramach tej witryny do działań na rzecz kształtowania szeroko rozumianych postaw proekologicznych naszego społeczeństwa. Nasze działania skierowane będą do wszystkich grup społecznych poprzez obraz i dźwięk.
W ramach tego projektu oferujemy kompleksowe doradztwo dla inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w zakresie realizacji inwestycyjnych procedur, związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania zasobami środowiska.

mag_ekoforum_imacu

Magazyn EkoForum.eu

Jesteśmy #1 wśród najstarszych internetowych magazynów proekologicznych w kraju. Jest to już #4 edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu.

Jan_red_01

Studio EkoForum.eu

W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało multimedialne Studio ekoforum.eu

HPC_5002

ThinkTank EkoForum.eu

W ramach tego projektu oferujemy kompleksowe doradztwo dla inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Więcej informacji o projektach EkoForum.eu

Motto Magazynu EkoForum.eu to przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję ją wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji w postaci ofert w związku ze złożeniem niniejszego zapytania od EkoForum.eu i instytucji współpracujących zgodnie z zawartymi na EkoForum warunkami przetwarzania danych osobowych. Wymaga akceptacji przed wysyłką wiadomości.

Kontakt Info

Adres Korespondencyjny EkoForum.eu

Adres korespondencyjny
Magazyn EkoForum.eu
ul. Temajera 1,
Skr.pocz. 164,
05-080 Izabelin k. Warszawy

Biuro ThinkTank EkoForum.eu

ThinkTank EkoForum.eu
Rynek Nowego Miasta 25/6,
00-229 Warszawa
tel.: +48 572028531

Wydawca Magazynu EkoForum.eu

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
dr Jan Sandner
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa
tel.: +48 223809662

Strona Frontowa EkoForum.eu