Loading...
  • ThinkTank EkoForum

    Platforma Konsultingowa

  • Zapraszamy

    do współpracy

Kontakt Magazyn2018-10-27T20:43:17+00:00

#4 edycja Magazynu EkoForum.eu internetową platformą opiniotwórczą, konsultingową, naukową i edukacyjną.

Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zasady zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą.

Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby włączyć się w nasze działania o zasięgu ogólnokrajowym do współpracy we wszystkich projektach podejmowanych przez Magazyn EkoForum.eu oraz Platformę ThinkTank

Trzeba pamietać o tym, że siła opinii publicznej, może stać się skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego. Zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego, to najlepsza gwarancja dla naszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Platforma EkoForum.eu

Jest platformą publicystyczną i zarazem opiniotwórczą w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, w tym zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Jest to projekt medialny wspomagający nasze działania na rzecz kształtowania szeroko rozumianych postaw proekologicznych społeczeństwa. Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych. Projekt ten jest otwarty na realizacje Państwa problemów ze środowiskiem i zarządzaniem jego zasobami powstałych na styku władza – społeczeństwo.

W ramach tego projektu oferujemy kompleksowe doradztwo dla instytucji  państwowych (agendy rządowe, gminy) firm prywatnych, wszelkiego typu organizacji (fundacje, stowarzyszenia) osób prywatnych w zakresie realizacji inwestycyjnych procedur, związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego, planowaniem przestrzennym, waloryzacją, strategią rozwoju gmin, produkcją zdrowej żywności. Proponujemy również nowe narzędzia prośrodowiskowe w postaci przeprowadzenia audytu zasobów środowiska przyrodniczego pod kątem planowania oraz sytuacji kryzysowych.

mag_ekoforum_imacu

Magazyn EkoForum.eu

Jesteśmy #1 wśród najstarszych internetowych magazynów proekologicznych w kraju. Jest to już #4 odsłona tej witryny od momentu powstania tego projektu.

Jan_red_01

Studio EkoForum.eu

W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego uruchomione zostało multimedialne Studio EkoForum.eu

HPC_5002

ThinkTank EkoForum.eu

W ramach projektu EkoForum.eu oferujemy kompleksowe doradztwo dla instytucji państwowych (gminy, ministerstwa itp.), prywatnych, wszelkiego typu organizacji (stowarzyszenia, fundacje), osób prywatnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, w tym zarządzania zasobami środowiska.

Czytaj więcej

Więcej informacji o EkoForum.eu

Motto Magazynu EkoForum.eu to przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

Czytaj więcej

Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Projekt EkoForum otwarty jest na wszelkie problemy związane z problematyką zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Jeśli Państwo dostrzegają nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami w swojej gminie prosimy o kontakt i przesłanie opisu problemu. Przesyłając tekst prosimy o informację, jakiej pomocy Państwo oczekują?

Czy chodzi, tylko o upublicznienie w mediach opisywanego problemu, czy również o merytoryczne konsultacje naszego akademickiego zespołu specjalistów?

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez mail klikając na czerwony link poniżej. Adres mail, na który należy przesłać wiadomość ze swojego programu pocztowego pokaże się w formie graficznego obrazu. Witryna EkoForum.eu nie posiada ze względów bezpieczeństwa własnego formularza zgłoszeniowego.

Informacje i zapytania prosimy przesyłać w formie tekstu napisanego bezpośrednio w mailu, bez żadnych załączników. Mail z załącznikiem, nie będzie przyjęty przez system. W związku z tym wiadomość do nas nie dotrze. Prosimy o tym pamiętać.

Kontakt Info

Adres Korespondencyjny EkoForum.eu

Adres korespondencyjny
Magazyn EkoForum.eu
ul. Temajera 1,
Skr. pocz. 164,
05-080 Izabelin k. Warszawy

Biuro ThinkTank EkoForum.eu

ThinkTank EkoForum.eu
Rynek Nowego Miasta 25/6,
00-229 Warszawa

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska UKSW

Projekty naukowe, edukacyjne z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska realizowane są wraz z zespołem naukowców i praktyków z Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska UKSW.

Strona Frontowa Magazynu EkoForum.eu