Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona. Czytaj Więcej…

Kategorie EkoForum

/Kategorie EkoForum

Czy oczyszczalnia ścieków zaleje KPN?

17/11/2011|MAGAZYN|

Jeszcze do niedawna obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, stanowił strefę buforową specjalnego znaczenia dla ochrony zasobów przyrodniczych. Czy coś się zmieniło?

Gminne systemy melioracji

18/10/2011|KOMENTARZE|

W ostatnim okresie, jednym z bardzo niepokojących zjawisk jest likwidacja infrastruktury gminnych systemów melioracji. Polega to na zastępowaniu terenów, pełniących rowy melioracyjne (odwadniające) w „lukratywne” działki budowlane.

Prywatyzacja Tatr

02/10/2011|REDAKCJA|

Politycy kolejny raz dowodzą, że sprawy związane z ochroną środowiska, czy zrównoważonym rozwojem kraju dla nich, tak faktycznie to nie istnieją.

Nowy wymiar katastrofy w Fukushima Daiichi

19/06/2011|FELIETONY|

Katastrofa elektrowni atomowej Fukushima Daichi, okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano, jak przyznaje sam japoński jej operator firma TEPCO.

O skutkach katastrofy elektrowni atomowej Fukushima Daichi

24/04/2011|FELIETONY|

Awaria elektrowni atomowej Fukushima Daichi w Japonii, wbrew wstępnym opiniom różnych „specjalistów” okazała się prawdziwą katastrofą.

Bezradność Komisji Europejskiej

15/02/2011|KOMENTARZE|

Narastający wpływ czynników składających się na antropopresję, bezpośrednio zaczyna zagrażać różnorodności biologicznej.

Podtopione gminy część II, Hornówek gmina Izabelin

16/01/2011|MAGAZYN|

Trwające ocieplenie, spowodowało gwałtowne topnienie śniegu. W wyniku tego procesu mamy wzrastające zagrożenie, zarówno ze strony cieków powierzchniowych, jak i podziemnych.

Podtopione gminy część I

09/01/2011|MAGAZYN|

Ostatnie fluktuacje klimatyczne spowodowane, szeregiem globalnych procesów przyrodniczych, coraz intensywniej oddziaływają na stan środowiska mierzonego w skali mikro.