Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona. Czytaj Więcej…

Kategorie EkoForum

/Kategorie EkoForum

Ochrona środowiska w Polsce fikcja, czy rzeczywistość?

25/08/2016|MAGAZYN|

Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że problematyka w zakresie Ochrony Środowiska „rządzi się”, można powiedzieć całkowitą przypadkowością. Na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku.

Antropogeniczna inwestycja KPN na polanie Lipków

24/08/2016|MAGAZYN|

Tekst powstał w wyniku obserwacji zaskakującej inwestycji KPNu zrealizowanej w ostrej granicy z cmentarzem położonym w Lipkowie w gminie Stare Babice.

Zdegradowana gmina podwarszawska

22/08/2016|Life EkoForum, MAGAZYN, O miejscach|

Miejscem w którym zabrakło już nie tylko postaw proekologicznych, ale również podstawowej wiedzy o konsekwencjach podejmowanych decyzji przez rządzących jest wieś Truskaw w gminie Izabelin.

Co dalej z Zakopanem?

14/08/2016|Life EkoForum, MAGAZYN, O miejscach|

Coraz bardziej „instrumentalne” traktowanie Tatr oraz Zakopanego, pociąga za sobą określone konsekwencje. Wiąże się to z chaotycznie rozbudowującą się bazą turystyczną, a także mieszkaniową miasta.

Podtopiona Warszawa to brak zrównoważonego rozwoju miasta

12/08/2016|MAGAZYN|

Podtopiona Warszawa dowodzi na brak zrównoważonego rozwoju miasta. Brak zrównoważonego rozwoju w podejściu do przestrzeni miejskiej jest widoczny na każdym kroku.

Zawód Wójt

10/08/2016|FELIETONY|

Gminą powinni zarządzać mieszkańcy (kilkuosobowe rady) z wyboru na zasadach całkowicie społecznych. Ich decyzje powinny, być następnie wdrażane przez zawodowych urzędników.

Betonowanie cieków wodnych

08/08/2016|MAGAZYN|

W naszym kraju, aby uchronić się na przyszłość przed powodziami, powinien powstać od podstaw nowy projekt budowy całościowego systemu stosunków wodnych.

Kto stoi w UE za polityką oceny oddziaływania na środowisko?

04/07/2016|KOMENTARZE|

Brak jednolitej polityki unijnej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ma bezpośredni wpływ na skuteczność kształtowania i ochrony środowiska.

„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

12/06/2016|KOMENTARZE|

Wielu wójtów nie ukrywa (co widać w przyjętych strategiach rozwoju), że w swoich planach ma chęć przeprowadzania odlesiania na rzecz budowy nowych osiedli pod hasłam pt. Róbmy swoje za wszelką cenę”.

Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

16/04/2016|KOMENTARZE|

Kto i na jakiej podstawie wycina drzewa w Kampinoskim Parku Narodowym wręcz na skalę skalę przemysłową?