Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona. Czytaj Więcej…

OPINIE

Nie dla konurbacji warszawskiej

18/04/2017|OPINIE|

Gmina Izabelin w dniu jutrzejszym (19-04-2017) zwołuje nadzwyczajną sesję w kwestii uchwalenia terminu referendum w sprawie włączenia jej do metropolii warszawskiej. Duże zdziwienie budzi, nie tylko tryb powołania nadzwyczajnej sesji, ale również jej temat.

Kto stoi w UE za polityką oceny oddziaływania na środowisko?

04/07/2016|OPINIE|

Brak jednolitej polityki unijnej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ma bezpośredni wpływ na skuteczność kształtowania i ochrony środowiska.

„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

12/06/2016|OPINIE|

Wielu wójtów nie ukrywa (co widać w przyjętych strategiach rozwoju), że w swoich planach ma chęć przeprowadzania odlesiania na rzecz budowy nowych osiedli pod hasłam pt. Róbmy swoje za wszelką cenę”.

Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

16/04/2016|OPINIE|

Kto i na jakiej podstawie wycina drzewa w Kampinoskim Parku Narodowym wręcz na skalę skalę przemysłową?

Likwidacja kolejnej jednostki PAN Centrum Badań Ekologicznych

03/02/2014|OPINIE|

Decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 września 2013 roku, zostało zlikwidowane Centrum Badań Ekologicznych.

Gminne systemy melioracji

18/10/2011|OPINIE|

W ostatnim okresie, jednym z bardzo niepokojących zjawisk jest likwidacja infrastruktury gminnych systemów melioracji. Polega to na zastępowaniu terenów, pełniących rowy melioracyjne (odwadniające) w „lukratywne” działki budowlane.

Bezradność Komisji Europejskiej

15/02/2011|OPINIE|

Narastający wpływ czynników składających się na antropopresję, bezpośrednio zaczyna zagrażać różnorodności biologicznej.