Już dziś anonsujemy całkowicie nowy projekt Life EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne: O sobie, O miejscach, O biznesie, O nauce. Projekt tej części nowego Magazynu Life EkoForum.eu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona. Czytaj Więcej…

FELIETONY

Kogo na Wójta?

25/01/2018|FELIETONY|

Od wyboru właściwej osoby na stanowisko wójta, tak wiele zależy. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest powstrzymać błędnie podjęte decyzje o dalszym kierunku rozwoju danej gminy.

Zawód Wójt

10/01/2018|FELIETONY|

Gminą powinni zarządzać mieszkańcy (kilkuosobowe rady) z wyboru na zasadach całkowicie społecznych. Ich decyzje powinny, być następnie wdrażane przez zawodowych urzędników.

Konflikty społeczne w walce o zasoby środowiska przyrodniczego

27/11/2017|FELIETONY|

Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego. Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym. Konflikty będą dotyczyć np. nadmiernych wycinek drzew, podtopień, zarządzania terenami rolnymi, dostępu do zasobów czystej wody itp.

Bezpieczne stoki narciarskie w zrównoważonym środowisku

04/01/2012|FELIETONY|

Sprowokowany wchodzącą w życie nową ustawą o bezpieczeństwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, chciałbym podjąć ten temat, ale trochę od innej strony.

Nowy wymiar katastrofy w Fukushima Daiichi

19/06/2011|FELIETONY|

Katastrofa elektrowni atomowej Fukushima Daichi, okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano, jak przyznaje sam japoński jej operator firma TEPCO.

O skutkach katastrofy elektrowni atomowej Fukushima Daichi

24/04/2011|FELIETONY|

Awaria elektrowni atomowej Fukushima Daichi w Japonii, wbrew wstępnym opiniom różnych „specjalistów” okazała się prawdziwą katastrofą.