FELIETONY

Kogo na Wójta?

2018-07-08T18:30:21+00:0025/01/2018|FELIETONY|

Od wyboru właściwej osoby na stanowisko wójta, tak wiele zależy. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest powstrzymać błędnie podjęte decyzje o dalszym kierunku rozwoju danej gminy.

Zawód Wójt

2018-07-08T18:30:22+00:0010/01/2018|FELIETONY|

Gminą powinni zarządzać mieszkańcy (kilkuosobowe rady) z wyboru na zasadach całkowicie społecznych. Ich decyzje powinny, być następnie wdrażane przez zawodowych urzędników.

Konflikty społeczne w walce o zasoby środowiska przyrodniczego

2018-07-08T18:30:22+00:0027/11/2017|FELIETONY|

Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego. Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym. Konflikty będą dotyczyć np. nadmiernych wycinek drzew, podtopień, zarządzania terenami rolnymi, dostępu do zasobów czystej wody itp.