Kogo na Wójta?

Kogo na Wójta?

Zbliża się termin wyborów do władz samorządowych. Będziemy wybierać wójtów gmin na kolejną kadencję. To od nich zależeć będzie, jak potoczą się losy danej gminy.

W gminach w których uda się wybrać właściwe osoby odpowiednio przygotowane do pełnienia tej funkcji, skorzysta na tym cała społeczność. Jednak tam, gdzie to się, nie uda stracą wszyscy często, nie tylko mieszkańcy danej gminy, ale również i sąsiednich.

Dzieje się tak wtedy, gdy na przykład podejmuje się złe decyzje w stosunku do środowiska przyrodniczego.

Po dość krótkim okresie samorządności, mamy wiele przykładów, jak nieodpowiedzialne decyzje środowiskowe, mogą doprowadzić, nie tylko to groźnej degradacji środowiska przyrodniczego, ale również tragedii ludzkich. Z przykładami, takich tragedii mamy do czynienia w tym roku chociażby w wyniku skutków powodzi.

W dużej części przypadków za szkody środowiskowe oraz ludzkie tragedie odpowiedzialne są władze samorządowe. Niewłaściwe decyzje środowiskowe, czy błędna polityka przestrzenna skutkuje, często nieodwracalnymi zmianami dla środowiska.

Do tragedii związanej z powodzią, może dojść niekoniecznie tam gdzie płynie ciek wodny. Zagrożenie o podobnym wymiarze, może pochodzić z wód gruntowych

Za zagrożenie, nie tylko potencjalne opisywane w cytowanym artykule odpowiada zawsze konkretna osoba, która podejmuje decyzje o rozwoju gminy. Problem polega jednak na tym, że duża część mieszkańców (potencjalnych wyborców), nie zdaje sobie sprawy z tego w jak łatwy sposób, można doprowadzić do praktycznie nieodwracalnej degradacji środowiska przyrodniczego. Taki powolny proces, który można nawet nazwać “antropogenizacją środowiska”, został uruchomiony w części gminy Izabelin, uważanej zresztą za tzw. ekologiczną.

Część mieszkańców tej gminy, próbuje powstrzymać różnymi metodami niekorzystne decyzje środowiskowe, często jednak bez powodzenia. Prawdopodobnie w dużym stopniu bez powodzenia z powodu niedostatecznej świadomości proekologicznej części mieszkańców.

Dlatego też od wyboru właściwej osoby na stanowisko wójta, tak wiele zależy. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest powstrzymać błędnie podjęte decyzje o dalszym kierunku rozwoju danej gminy, nawet przez znaczące grupy mieszkańców.

J.Sandner

Redakcja EkoForum.eu

Na EkoForum.eu uruchamiamy nowy dział pt. Ochrona środowiska, a samorządność, między innymi z tematyką, w której chcemy poruszać szeroko rozumianą problematykę na styku zasobów środowiska przyrodniczego oraz władz samorządowych ostatecznie odpowiedzialnych za zrównoważone zarządzanie tymi zasobami.

2018-09-07T21:06:09+00:0025/01/2018|Kategorie EkoForum, MAGAZYN|