4 edycja witryny całkowicie nowego Magazynu EkoForum.eu 2017

#4 edycja całkowicie nowego Magazynu EkoForum.eu 2017

EkoForum.eu z witryny informacyjnej przemienia się w popularno – naukowy magazyn tematyczny oraz w nową platformę konsultacyjno – opiniotwórczą.

Zgodnie z obietnicą udostępniona zostaje całkowicie nowa witryna Magazynu EkoForum.eu Jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu. Tym razem jednak nastąpiła dość znacząca jej ewolucja.

Polega ona na wielu decyzjach technicznych i co najważniejsze merytorycznych, które skutkują również całkowicie odmienionym charakterem tej witryny.

Konsekwencją podjętych decyzji jest całkowite odejście od publikowania treści w postaci krótkich informacji z obszaru problematyki szeroko rozumianej ochrony środowiska. Skutkowało to tym, że ważne merytorycznie teksty ginęły na witrynie w zalewie mniej znaczącej treści. Powodowało to istotne zmniejszenie ilości czytelników w kategoriach witryny, które mają największe znaczenie dla propagowania idei zrównoważonego rozwoju zasobów środowiska przyrodniczego.

Zmiany, które nastąpiły mają przywrócić zupełnie inne akcenty. Cel nadrzędny pozostaje oczywiście ten sam zawarty w motto projektu, czyli przede wszystkim promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.

W nowym Magazynie EkoForum.eu wprowadzanych będzie stopniowo wiele innowacji, zgodnie z panującymi trendami w tej dziedzinie sztuki informacji. Nadrzędną sprawą jest jednak sposób publikacji tych najważniejszych tekstów. Myślę, że już niedługo warto na ten temat porozmawiać w osobnym wątku.

Na koniec druga najważniejsza informacja. Na witrynie EkoForum.eu pojawi się całkowicie nowy równolegle prowadzony projekt Life EkoForum. Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne, ludzie: O sobie, O miejscach, O biznesie oraz O nauce.

Projekt tej części nowego Magazynu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom tematycznym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona.

Ta część projektu ma charakter w pełni otwarty, w którym mam nadzieję na szeroki udział autorów zewnętrznych. Szczegóły tej części projektu znajdą się niebawem w zakładce O projekcie Life EkoForum.eu

W nowym Magazynie EkoForum.eu zostaje wprowadzony całkowicie nowy projekt o charakterze doradczo – konsultacyjnym. Działania te będą związane z powołaniem do życia nowej platformy konsultacyjnej ThinkTank EkoForum.eu

W tej części projektu, będą brać udział pracownicy naukowi wyższych uczelni. Oczywiście nadrzędnym celem tego projektu pozostaje problematyka szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Szczególny nacisk chcemy położyć na kwestie wykorzystania zasobów środowiska w sposób zrównoważony. Dotyczy to wszystkich elementów środowiska przyrodniczego.

W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało Studio EkoForum.eu  Studio EkoForum.eu ma na celu nie tylko wspomaganie samej platformy, ale przede wszystkim tworzyć nowe metody multimedialne w kształtowaniu postaw proekologicznych naszego społeczeństwa. Postaw, w których na pierwszy plan wysuwa się kwestia zrównoważonego zarządzania środowiskiem przyrodniczym.

Mam nadzieję, że wszystkie zmiany spotkają się z przychylnym przyjęciem. I jeszcze jedno, a mianowicie w przyszłym roku 2018 rozpoczną się prace nad kolejną 5 wersją Magazynu EkoForum.eu Tym razem mam nadzieję, że będzie to platforma jeszcze  bardziej doskonała w swojej prostocie wymowy. Bo cóż, czy całkowicie ręczna robota nie wraca do łask, nie mówiąc o jej wartości. Szczegóły na ten temat wyjawię pod koniec tego roku.

Na koniec przepraszam za brak przeniesienia wszystkich archiwalnych materiałów do nowego Magazynu EkoForum.eu, ale spowodowane to jest tylko i wyłącznie sprawą, o której już wcześniej pisałem.

Dziękuję za wizytę na EkoForum.eu i zapraszam do współpracy.

dr J.Sandner

#1 edycja witryny EkoForum.eu

#3 edycja witryny EkoForum.eu

Nowe EkoForum.eu jest akademicką platformą konsultingową

Projekt ThinkTank EkoForum.eu

Zapraszamy instytucje państwowe oraz firmy prywatne do korzystania z usług konsultingowych akademickiej platformy ThinkTank w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami oraz edukacją w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska.

Strona projektu

Projekt Life EkoForum.eu

Projekt tej części nowego Magazynu EkoForum.eu poświęcony jest problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym.

Strona projektu

Nowy Magazyn EkoForum.eu

Jest to 4 edycja Magazynu EkoForum.eu od momentu powstania. Tym razem nastąpiła jednak istotna zmiana, ponieważ z portalu informacyjnego staliśmy się platformą konsultingową.

  • Od września 2016 Magazyn Ekoforum.eu otrzymał nowy layout dostosowany do nowych zadań merytorycznych.
  • Zmieniony został charakter merytoryczny witryny z informacyjnego na magazyn tematyczny o charakterze popularno-naukowym.
  • Witryna EkoForum.eu stała się platformą internetową dla działalności konsultacyjnej i opiniotwórczej w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • Uruchomiona została inicjatywa powołania ThinkTank w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało Studio ekoforum.eu
  • Na witrynie EkoForum.eu pojawi się całkowicie nowy równolegle prowadzony projekt Life EkoForum. Projekt ten będzie poświęcony problematyce naszego funkcjonowania w środowisku.

Na witrynie EkoForum.eu realizowany będzie całkowicie nowy równolegle prowadzony projekt Life EkoForum.

Zapraszamy na witrynę Life EkoForum.eu
2018-09-07T21:12:19+00:0001/01/2017|Kategorie EkoForum, REDAKCJA|