Nowa witryna Internetowa laboratoriów przyrodniczych IEiB na UKSW

J.Sandner IEiB UKSW

Udostępniona została nowa witryna Internetowa laboratoriów przyrodniczych IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW, wchodzących w skład CLNP UKSW pod adresem www.ieib.edu.pl

W laboratoriach tych prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku ochrona środowiska oraz badania naukowe. Laboratoria przyrodnicze IEiB oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

W ramach tego projektu zostało wyposażonych szereg laboratoriów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych. Niektóre z tych laboratoriów powstały, jako całkowicie nowe projekty badawczo-naukowe. Do grupy nowych projektów zalicza się, między innymi laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS. Jest to laboratorium, które wchodzi w skład zakładu Monitoringu Środowiska i GIS. Zostało ono wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań: studialnych, laboratoryjnych oraz terenowych.

Autopromocja witryny IEiB na UKSW