„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

„Róbmy swoje” – nie chrońmy lasów

Przyjęcie kilka lat temu przez Komisje Europejską „Zielonej Księgi” zdefiniowało nowe podejście do roli lasów oraz potrzeby ich ochrony. Fakt ten ma szczególne znaczenie w obliczu przeprowadzanych w ostatnim okresie przemysłowych wycinek drzew. Wycinki te realizowane są zarówno w parkach narodowych, jak i na terenach gminnych.

Wielu wójtów nie ukrywa, że w swoich planach ma chęć przeprowadzania odlesiania na rzecz budowy nowych osiedli pod hasłam pt. Róbmy swoje za wszelką cenę”.

Komentując te działania, chciałbym odwołać się do opinii Komisji Europejskiej, która akurat w tym wypadku reprezentuje właściwą ocenę przypominając, że rola lasów jest absolutnie bezcenna.

Lasy pełnią wieloraką rolę wpływając na wzajemne powiązania społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Chronią one glebę, stymulują parametry klimatu, regulują stosunki wodne, wpływają na bioróżnorodność. Lasy działają jako “filtr”, który pochłania ditlenek węgla, (jeden z gazów cieplarnianych), kiedy rosną. W przypadku ich wycinania, czy palenia są one odwrotnie, źródłem emisji CO2.

Zielona księga KE określa główne wyzwania stojące przed europejskimi lasami. Prezentuje istniejące systemy informacji o lasach i dostępnych narzędziach do ich ochrony.

Sand

2018-08-31T11:23:44+00:0012/06/2016|OPINIE|