Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

Przemysłowe wycinki drzew w Kampinoskim Parku Narodowym

Funkcjonowanie parków narodowych w oparciu o ustawodawstwo krajowe, nie powinno budzić żadnych wątpliwości. Oczywiście chodzi o te wątpliwości, które związane są z szeroko rozumianą problematyką ochrony zasobów środowiska.

Głównym zadaniem powoływanych parków narodowych jest ochrona zasobów przyrody znajdujących się na danym terenie. Niestety prawdopodobnie postępujący kryzys ekonomiczny i brak środków finansowych, powoduje szukanie dochodów w postaci sprzedaży własnych chronionych zasobów.

Taką sytuację spotykamy w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie od ponad roku trwa na niespotykaną skalę wycinka zdrowego drzewostanu. Proces ten odbywa się w różnych częściach obszaru KPN u (Kampinoski Park Narodowy) i prowadzony jest na zasadzie przerzedzania drzewostanu.

Zaniepokojeni tym faktem są jedynie okoliczni mieszkańcy.

Władze KPN u (Kampinoski Park Narodowy) twierdzą, że wycina się drzew tyle, co zawsze dla dobra funkcjonowania całości ekosystemu. Dlaczego w parku narodowym w ogóle dochodzi do wycinania zdrowych drzew na taką skalę?
Kto jest za to odpowiedzialny?

Mam nadzieję, że nie odbywa się to za cichym przyzwoleniem rady naukowej KPN u (Kampinoski Park Narodowy), bo w ten sposób straciłaby ona do końca swoją i tak już mocno nadszarpniętą wiarygodność.

Sand

2018-08-31T11:23:44+00:0016/04/2016|OPINIE|