Dyktatura wszechogarniającej industrializacji

Dyktatura wszechogarniającej industrializacji

Czeka nas trudna walka z dyktaturą wszechogarniającej industrializacji.

Już niedługo na łamach nowego Magazynu EkoForum.eu masa nowych tematów, często bardzo trudnych i kontrowersyjnych.

Będziemy zajmować się naszym środowiskiem w sposób holistyczny, tak jak nikt inny tego nie robi. Nie można patrzeć na ochronę środowiska wybiórczo poprzez np. ochronę jednego gatunku ptaków, czy rośliny.

Na środowisko, trzeba patrzeć w sposób holistyczny, czyli całościowy.

Wtedy dopiero, można podejmować właściwe decyzje środowiskowe oraz prawidłowo zarządzać tym środowiskiem.

Czy w naszym kraju prawidłowo zarządza się środowiskiem? – śmiem twierdzić, że nie.

Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Najistotniejszym z nich jest chyba ciągle brak powołania samodzielnej dyscypliny naukowej ochrona środowiska. Skutkuje to brakiem dedykowanej metodyki badawczej w tej dziedzinie, a co za tym idzie specjalistów z odpowiednim autorytetem. Jeżeli, nie ma specjalistów wtedy łatwo, a co najważniejsze bezkarnie się ingeruje w środowisko doprowadzając często do daleko idącej jego degradacji. Degradacji zarówno środowiska biotycznego, jak i abiotycznego.

Czy będzie, można temu procesowi zapobiec?

Myślę, że w pewnym sensie tak, ale jedynie przy bardzo wysokim stopniu świadomości społecznej. W dużym stopniu stopień tej świadomości okaże się podczas kolejnych wyborów do samorządów lokalnych.

Czy społeczeństwo jest przygotowane na tego typu wyzwania?

Myślę, że niestety nie jest. I nie jest to jedynie uzależnione od jego świadomości pro-ekologicznej, jak dotychczas myślało wielu badaczy. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, przed którymi nikt wcześniej jeszcze nie stał.

Czeka nas trudna walka o zrównoważone środowisko z dyktaturą wszechogarniającej industrializacji.

Czy ją wygramy?

Prawdopodobnie nie, ale chodzi również o to, żeby ją przegrać tylko w takim stopniu, aby móc zrównoważyć zasoby środowiska dla kolejnych pokoleń.

Jak więc zminimalizować tą potencjalną przegraną?

Tylko poprzez kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa na wszystkich możliwych poziomach edukacji od szkolnej do akademickiej.

J.Sandner

2018-08-31T11:23:44+00:0001/04/2016|MAGAZYN|