Aula na UKSW.

Z coraz większym niepokojem, obserwujemy w jaki sposób jest zarządzane nasze środowisko przyrodnicze. Szczególnie jest to widoczne tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje środowiskowe. Decyzje te podejmują w większości przypadków pracownicy administracji rządowej, czy samorządowej. Problem jest jednak w tym, że szerokie rzesze tych urzędników, nie są przygotowane merytorycznie do podejmowania tego typu decyzji.
O braku tego przygotowania, decyduje cały nasz system edukacji, który na żadnym z etapów, nie kształci w zakresie szeroko rozumianej wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Nie przygotowuje ponieważ w naszym kraju, nie ma faktycznie wykształconej kadry nauczycieli akademickich w tym kierunku, ponieważ do dziś dnia, nie ma dyscypliny ochrona środowiska (więcej na ten temat w artykule pt.Ochrona Środowiska w Polsce fikcja, czy rzeczywistość).
Nie przeszkadza to jednak, aby prawie na każdej poważniejszej wyższej uczelni w kraju, był powołany do życia kierunek Ochrona Środowiska.
Ochrony środowiska próbują w różny sposób i z różnym skutkiem nauczać prawie wszystkie uczelnie oprócz, tych które kształcą kadry administracji w zakresie zarządzania oraz administracji państwowej.
Na tych uczelniach na próżno by szukać, choćby jednego przedmiotu przypominającego podstawy wiedzy o zasobach środowiskiem przyrodniczym. Przeglądając np. program kształcenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, czyli tak faktycznie to głównej „kuźni” kadr dla administracji, nie odnajdujemy tam żadnych przedmiotów w zakresie zarządzania środowiskiem. Jest to całkowicie niezrozumiałe, dlaczego tak się dzieje.
Absolwenci kończący tą uczelnię, nie będą działać przecież w próżni tylko w konkretnych warunkach środowiskowych. Nie jest istotne jakim terenem, będą zarządzać. Czy to będzie akurat miasto, obszar podmiejski, czy też teren wiejski. Wspólną cechą, tych wszystkich działań, powinno być prawidłowe zarządzanie przestrzenią geograficzną na której, będą działać. Zarządzanie to jednak, nie może być prawidłowe w momencie, kiedy nie posiada się żadnej wiedzy o tej przestrzeni środowiskowej. O jej zasobach, powiązaniach środowiskowych, czy aktualnym stanie jej antropogenizacji.
Konsekwencją tego jest podejmowanie szeregu decyzji środowiskowych, które skutkują, nie tylko brakiem zrównoważonego rozwoju, ale również postępującą antropogenizacją. W ten sposób, podejmuje się szereg decyzji środowiskowych, dotyczących stosunków hydrologicznych, budowy oczyszczalni ścieków w obszarach otulin parków narodowych, wycinek lasów, likwidacji systemów melioracji itp. Wszystkie te działania, dzieją się wokół nas w tej chwili. Za skutki tych błędnych decyzji administracyjnych, będzie płacić jednak całe społeczeństwo.
Tak jak to ma miejsce ostatnio prawie każdego roku, gdzie niewielkie wahania klimatyczne, powodują szkody materialne wśród tysięcy gospodarstw.
Dalsze kształcenie naszych kadr dla administracji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, bez kształtowania ich świadomości proekologicznej z pewnością doprowadzi do dalszej degradacji środowiska przyrodniczego w całym kraju.
Konsekwencją tego procesu, będzie również brak zrównoważonego rozwoju, co jest zagwarantowane społeczeństwu w UE konstytucyjnie.

Zobacz podobne teksty

Back to Top