Problem wykorzystania funduszy unijnych istnieje od samego początku. W tym wypadku chodzi jednak nie tylko o samo wydanie na czas otrzymanych środków finansowych, ale również na co będą wydawane.
Nie będę w tym miejscu analizował, ilekroć zmieniały się programy i priorytety.
W kraju trwa coraz głośniejsza dyskusja nad prawidłowością wydawania unijnych środków finansowych. Jednym słowem, czy pieniądze te są wykorzystywane na faktycznie najpotrzebniejsze cele.
Okazuje się, że z tym bywa jednak bardzo różnie i ciągle chyba jest głównie uzależnione od instytucji, lub rodzaju podmiotu starającego się o te fundusze (pomijając ograniczenia formalne).
Jeżeli o takie fundusze występuje na przykład Kampinoski Park Narodowy, to można mieć nadzieję, że w słusznej sprawie.
Właśnie ostatnią taką inwestycją Kampinoskiego Parku Narodowego z programu Infrastruktura i Środowisko jest projekt pt. Budowa infrastruktury turystycznej na polanie Lipków – ograniczenie antropopresji na ekosystemy KPN.
Tytuł projektu zawiera dwa człony, które tylko w pierwszym momencie po ich przeczytaniu pasują do siebie. Jednak po chwili zaczynamy analizować ten zapis, jak można łączyć inwestycje turystyczne z ograniczaniem antropopresji. Przecież już sama inwestycja jest oddziaływaniem antropogenicznym. Tytuł tego projektu sam sobie zaprzecza. Nie ma w tym projekcie żadnego rozsądnego myślenia.
Inwestycja ta również nie powstrzyma przed penetracją pobliskich terenów leśnych potencjalnych turystów, którzy tam prawdopodobnie przybędą, a wręcz przeciwnie.
Dlaczego więc Kampinoski Park Narodowy otrzymał zgodę na realizację takiego projektu? Przypuszczam, że po prostu dlatego, że jest Kampinoskim Parkiem Narodowym.
Kampinoski Park Narodowy nigdy nie powinien otrzymać dofinansowania na inwestycje oszacowaną na ponad 2.180.000 PLN, która prowadzi w prostej linii do zwiększenia wpływu antropopresji na jego ekosystemy. Powiększając tym samym deficyt finansowy instytucji parków narodowych.
Jak wiadomo parki narodowe w naszym kraju mają bardzo duże problemy z finansowaniem nawet bieżącej działalności. Realizując tego typu projekty, muszą znaleźć dodatkowe ich finansowanie na przykład ze sprzedaży wycinki swoich lasów.
Osobną kwestią pozostaje miejsce inwestycji KPN na polanie Lipków zlokalizowanej w ostrej granicy z cmentarzem. Trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać to jedno wielkie piknikowisko w sąsiedztwie cmentarza.
Szkoda, że kolejny raz obserwujemy inwestycję realizowaną z dofinansowania pieniędzy unijnych, do której można mieć tyle wątpliwości zarówno natury formalnej, jak i merytorycznej.

Jak wyglądała realizacja inwestycji KPN (Kampinoskiego Parku Narodowego) na polanie Lipkowskiej w Gminie Stare Babice koło Warszawy?

Zapraszam na krótki film.

Szkoda, że kolejny raz obserwujemy powstającą inwestycję realizowaną z dofinansowania pieniędzy unijnych, do której można mieć tyle wątpliwości zarówno natury formalnej, jak i merytorycznej.

Zobacz podobne teksty

Back to Top